Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Теория на кодирането    English
Факултет по математика и информатика - Теория на кодирането

 Лектор  ст. н. с. ІІ ст. Емил Колев
Анотация
      Както е добре известно всяка информация може да се представи като последователност от нули и единици. При съхранение на такава информация или при предаване по канал с шум, могат да възникнат грешки, т. е. Някои единици да се запишат или приемат като нули и обратно - някои нули като единици. Основната задача на теорията на кодирането е да се намерят ефективни схеми за кодиране на информация, така че при възникване на грешки да е възможно правилното възстановяване на съответното съобщение. Например, при запис върху музикален диск (където информацията е представена чрез нули и единици) с добро качество са възможни до 500 000 грешки, но благодарение на използваните кодове (основно кодове на Рид-Соломон) тези грешки се коригират и се постига необходимото качество на звука.
Съдържание
1. Предаване на информация и кодове, коригиращи грешки.
2. Основен проблем в теорията на кодирането.
3. Крайни полета.
4. Крайни полета.
5. Създаване на хипервръзки.
6. Вмъкване на графични изображения и звук в Web-страници.
7. Създаване на прости и комбинирани рамки.
8. Програмиране в глобална мрежова среда - основни понятия, структура и организация. Информационни услуги. World Wide Web.
9. Създаване на интерактивност в Web-страниците чрез JavaScript: видове прозорци за диалог с потребителя.
10. Основни структури от данни и оператори на езика JavaScript.
11. Видове събития и функции за обработване на събития.
12. Обработване на форми.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ