Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Културологични и социални проблеми на математиката и информатиката    English
Факултет по математика и информатика - Културологични и социални проблеми на математиката и информатиката

 Лектор  проф. д-р Станчо Димиев
Анотация
      Взаимоотношенията между науките и човешкото общество се изменят през вековете. Основната цел на избираемата дисциплина е проследяването на споменатите изменения (накратко) и анализирането на актуалните им тенденции.
Съдържание
1. Античното наследство (Египет (езотеричност), Вавилон (магическа ирационалност), Гърция (философия)).
2. Елинизмът: Архимед и Птоломей.
3. 16 и 17 век - философски рационализъм, раждането на наука (Descartes, Newton, Leibniz).
4. Епохата на просвещението (еnlightment).
5. Критика на философите от 19 век.
6. Критика на философите от 20 век; "нечовечност" на науката, "Anything gous" (Feierabend).
7. Критика на социолозите (David Blour и др.).
8. Има ли реалност? "Нищото" във философията (Heidegger) и в космологията.
9. Ресурсите на разума? Бъдещето на науките?
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ