Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Информационно и компютърно моделиране    English
Факултет по математика и информатика - Информационно и компютърно моделиране

 Лектор  доц. д-р Антон Илиев
Анотация
      Целта на курса е запознаване с изграждането на модели за анализ и проучване на биологични, механични и физични системи и взаимодействия. Ще бъде направен анализ как се извършва проектирането на програмни модели за решаване на конкретни задачи.
Съдържание
1. Запознаване със специализирани програми за моделиране - Stella, Vensim, DS Lab.
2. Етапи при изграждане и проектиране на модели.
3. Извличане на резултати чрез взаимодействие с модела.
4. Възможности за анализиране на изградени модели.
5. Управление на сложността на модела.
6. Моделиране на биологични системи.
7. Моделиране на биологични процеси.
8. Моделиране на физични процеси.
9. Моделиране на механични процеси.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ