Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Английски език в управлението на проекти    English
Факултет по математика и информатика - Английски език в управлението на проекти

 Лектор  гл. ас. Иван Шотлеков
Анотация
      Курсът е предназначен за студенти от ФМИ, чието езиково равнище на общ английски е поне Средно Напреднали, без ограничение за изучаваната от тях специалност. Предлаганата тематика и материали са разработени с отчитане на интереса сред студентите към пазарната икономика и свързаните с нея методи и подходи за успех. Целта е да се усвоят основни знания и умения в областта на управлението на проекти. Студентите ще имат възможността да обогатят своята обща култура, както и да развиват познанията си за езика в общ и в делови контекст. Те ще могат да намерят приложение на наученото в бъдещата си кариера, особено при започване на собствен бизнес, в малки и средни предприятия или в областта на управлението на проекти и програми.
Съдържание
1. Увод и общ преглед.
2. Планиране на проекти.
3. Работен график на проекта.
4. Контрол и оценка на проекти.
5. Причини за успех и неуспех на проектите.
6. Други въпроси при управлението на проекти.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ