Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Сферични кодове и дизайни    English
Факултет по математика и информатика - Сферични кодове и дизайни
 Лектор  проф. д-р Снежана Гочева; ст. ас. Христина Кулина
Анотация
      Една от топ задачите в съвременната теоретична и приложна информатика е създаване и използване на методите за кодиране на информацията. Целта на курса е начално въведение в кодирането, разглеждането на сферични кодове и дизайни както в теоретичен така и в приложен аспект.
Съдържание
1. Въведение в теорията на практиката и кодирането.
2. Видове кодове.
3. Понятие за дизайн и конструиране на дизайни. Примери.
4. Сферични кодове и дизайни. Линейни програмни граници.
5. Полиноми на Гегенбауер. Свойства. Примери с Maple V.
6. Универсални граници за сферични кодове и дизайни. Примери с Maple V.
7. Полиноми на Левенщайн. Условия за подобряване на границата на Левенщайн. Примери с Maple V.
8. Пространства на Грасман. Свойства. Примери с Maple V.
9. Граници на сферични кодове и дизайни в Грасманови пространства. Конструиране на алгоритми. Примери с Maple V.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ