Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Избрани въпроси от математическия анализ и теорията на числата    English
Факултет по математика и информатика - Избрани въпроси от математическия анализ и теорията на числата

 Лектор   проф. д. м. н. Дойчин Толев
Анотация 
      Метрични пространства. Нормирани пространства. Линейни оператори и функционали. Редове на Фурие. Преобразувание на Фурие.
Съдържание  
1. Метрични пространства. Дефиниции. Класически примери. Сходящи редици в метрични пространства. Непрекъснати изображения между метрични пространства. Теорема на Банах за неподвижната точка.
2. Нормирани пространства. Дефиниции. Банахови пространства.
3. Линейни оператори и функционали в нормирани пространства. Норма на линеен оператор и функционал.
4. Тригонометрични редове на Фурие. Принцип на локализацията. Неравенство на Бесел и равенство на Пърсевал. Сходимост на редове на Фурие.
5. Преобразувание на Фурие. Интеграл на Фурие. Свойства.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ