Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Английски език за компютърни специалисти    English
Факултет по математика и информатика - Английски език за компютърни специалисти

 Лектор   гл. ас. Иван Шотлеков
Анотация 
   Ефективната комуникация - устна и писмена - на английски език е от съществено значение за по-пълноценната лична и професионална изява на компютърните специалисти в страната и чужбина предвид изключителната употреба на английски език в тази област в международен мащаб. Настоящият практикум е замислен като встъпителна част към следващия практикум "Английски език за информатици", чиято тематика ще бъде софтуеърно-ориентирана.

    Целите
на курса са, използвайки английски език, да постави акцент върху:
  · Фундаменталните принципи в компютърната техника.
  · Интеграцията на теорията и практиката в съвременните решения в областта на компютърната техника.
  · Развитие на конкретни комуникативни умения, напр. презентации, реферати, ипр. на английски език в контекста на разработването и използването на компютърна техника и технологии.
  · Развитие на общите умения по английски език в контекста на разработването и използването използването на компютърна техника и технологии.
   Изисквания: От курсистите се очаква да поемат голяма отговорност за своето обучение, т.е. съвестен и творчески подход към поставените им задания. Изпълнението на проектите ще определи и крайната оценка. Особено ще се цени и насърчават усилията за интеграция на теорията и практиката в най-съвременните решения в областта на компютърната техника и технологии.
Съдържание  
1. История на компютърната техника.
2. Приложения на компютърната техника.
3. Организация на компютърните системи.
4. Реализация на компютърните системи.
5. Входно-изходни устройства.
6. Компютърни мрежи.
7. Операционни системи.
8. Данни.
9. Техника на програмното обезпечение.
10. Мениджмънт на компютърни и информационни системи.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ