Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Компютърни технологии в предприемачеството    English
Факултет по математика и информатика - Компютърни технологии в предприемачеството

 Лектор  проф. д-р Асен Рахнев; хон. преп. Петър Нейчев
Анотация 
  Компютърните технологии (КТ) непрекъснато променят много неща в съвременния свят, влючително начина на живот и на бизнес. Това позволява нововъзникващи компании да се конкурират успешно със старите стабилни (“създадени вечно”) бизнес империи. Новите реалности изискват по-различен подход на предприемачеството към потребителите – конкуренцията нараства, значимостта на продуктите намалява за сметка на значимостта на услугите.За да го забележат и купуват от него, бизнесменът трябва да предложи нещо по-различно като услуга, съобразена с индивидуалните нужди на клиента, което става много по-лесно чрез КТ, универсални мрежи, автоматизиран обмен на данни и т. н. Целта на курса е да обучи и направи предприемчивите по-конкурентни на развития свят, оцеляващи като заемат безбройните нови малки пазарни ниши. За съжаление у нас новите технологии навлизат бавно – още повече, че Интернет не е проектиран да бъде масова среда като телевизията и радиото.

  Глобализацията е втората важна и логична стъпка, свързана с навлизането на КТ в предприемачеството и развитието на бизнеса.

  Целта на лекциите е да се представят тези две важни страни на бързата промяна на начин на живот, бизнес и обучение на ниво прохождащи предприемачи. Освен Интернет, web-сайт, е-търговия, глобален е-бизнес, в упражненията ще се покаже, че глобалната свързаност е едно просто начало, но ако се знае повече за нея, когато се наложи да се използва и развитието на бизнеса (предприемачеството), тогава са налице предимства пред конкуренцията. Деловите игри ще имат за цел да провокират мисленето с девиза “Един свят – един компютър”, тъй като всички устройства, съдържащи чипове, ще създадат голям информационен ресурс, който се обменя, и приложенията ще са прозрачни за всички устройства и системи. А младите хора трябва да са готови да знаят откъде се получават отговорите на поставените въпроси, на начините на действия и да прогнозират съответните ситуации.

Съдържание  

Тема 1. Какво мислят доказаните мениджъри за бизнескомуникациите в тяхната дейност – изследване

1.1 Фактори на успеха

1.2 Младежки години и връзката между кураж и богатство

1.3 Професия, призвание и начин на живот

Тема 2. Опит за обяснения на най-предприемаческата и комуникативна цивилизация – американската

2.1 Привлекателна сила на вечната надежда

2.2 Капитализмът, пуританското и религиозното чувство

2.3 Експазионизмът и икономическата необходимост

Тема 3. Изясняване на определенията за електронен бизнес и комуникации в мрежата

3.1 Интернет като пространство и време

3.2 WEB и Интернет разлики

3.3 Статистики на електронния бизнес и предимствата му

3.4 Стратегии за бизнес по Интернет

Тема 4. Отражение на новата икономика върху мениджърите, включили се в е-бизнеса

4.1 Различни начини на е-бизнес

4.2 Работа в общата мрежа и влиянието на “новата магия е-бизнес” върху бизнескомуникациите

Тема 5. Подготовка на мениджмънта и преструктуриране на фирмата при работа с новите компютърни технологии в оn-line бизнеса

5.1 Конкуренция в Интернет – изучаване и анализи

5.2 Планиране на промените в бизнес процесите и реорганизациите

5.3 Определяне на бизнеса и подготовка на бизнес план за on – line фирма

Тема 6. Има ли законови проблеми в Интернет?

6.1 Международни споразумения и юрисдикции

6.2 WEB сайтът и отговорности за публикуваното съдържание

6.3 Кодиране, подписи

6.4 Негативни компании

Тема 7. Стратегии на мениджъра в Интернет

7.1 WEB технология, промоции

7.2 Завоюване на пазарен дял чрез привличане на посетители

7.3 Виртуални общества – мрежи, потребителски групи

Тема 8. Как мениджъра продава стоката си и управление на оперативните ресурси?

8.1 Планиране и създаване на електронен магазин

8.2 Пазарни решения, данйци и такси върху Интернет продукти

8.3 Последици от новата икономика за генериране на печалби

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ