Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Обектно-релационна база от данни    English
Факултет по математика и информатика - Обектно-релационна база от данни

 Лектор  проф. д-р Станимир Стоянов; хон. преп. Грозданка Генова
Анотация 
   В курса се прави общ преглед на  Oracle 8 като пример за база от данни, управляваща масивни обеми информация. Разглеждат се още структура на програмата PL/SQL - процедури, функции и курсори в PL/SQL.
Съдържание  
1. Архитектура на  Oracle 8.
2. Архитектура на процесите.
3. Структура на паметта.
4. Физически и логически компоненти.
5. Пакет на сървъра. 
6. Пакет на клиента. 
7. Enterprise Manager - елементи.
8. Таблици.
9. Kлючове и индекси.
10. Структура на програма в PL/SQL.
11. Процедури и функции в PL/SQL.
12. Курсори в PL/SQL. 
13. Пакети.
14. Индексирани таблици.
15. Тригери.
16. Изгледи.
17. Синоними.
18. Последователности.
19. Потребители.
20. Привилегии, роли и профили.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ