Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Гражданско образование    English
Факултет по математика и информатика - Гражданско образование

 Лектор  гл. ас. д-р Камелия Галчева
Анотация 
   Целта на курса е въвеждане на студентите в една нова проблематика и представи едно виждане за мястото на личността и нейното вграждане в гражданското общество - същност, необходимост, значимост за вграждането на личността в обкръжаващата я среда.
Съдържание  
1. Съдържание на гражданското образование като информационен процес. Здравно образование: Хранене; Хигиена на храненето; Тютюнопушене; Алкохол; Наркотици.
  · Екологично образование: Философия на екологичното образование. Поведението на човека и околната среда.
  · Икономическо образование: Човекът и взаимодействието му в системата от социални отношения.
  · Защита правата на човека: Човекът и неговите икономически, социални и културни права - нормативност и приложимост.
2. Спецификата на педагогическите технологии на взаимодействието в процеса на гражданското образование.
  · Методи на педагогическото взаимодействие в процеса на гражданското образование.
  · Форми на педагогическия процес на гражданското образование: организиране на срещи - работа в малки групи; организирани спорове; състезания; играта; практикуми.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ