Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Производна и интеграл в неравенства, уравнения и тъждества    English
Факултет по математика и информатика - Производна и интеграл в неравенства, уравнения и тъждества

 Лектор  доц. д-р Галина Векова; доц. д-р Мария Аролска
Анотация
  Избираемата дисциплина съдържа допълнителни въпроси, свързани с приложение на производната и интеграла в задачи за решаване на неравенства, уравнения и тъждества. Специално внимание се отделя на методите за решаване на задачи от елементарната математика и за получаване на нови факти от елементарната математика.
Съдържание  

І. Някои приложения на производната.

  1. Неравенства.
  2. Уравнения.
  3. Тъждества.
  4. Производна и периодичност на функция.

ІІ. Примитивна функция и интеграл в задачи от елементарната математика.

  1. Приложение на интеграл от монотонна функция за доказване на неравенства.
  2. Интеграли от изпъкнали функции.
  3. Пресмятане на граници. Оценки.
  4. Монотонност на интеграла.
  5. Накои класически неравенства и техните приложения.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ