Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Програмиране в Интернет: Java и HTML    English
Факултет по математика и информатика - Програмиране в Интернет: Java и HTML
 Лектор   доц. д-р Минчо Сандалски
Анотация
    Целта на курса е студентите да получат базови знания за основните понятия, методи, технологии и програмни средства, които се използват в теорията и практиката на програмиране в глобална мрежова среда. Особено внимание се обръща на възможностите на езика Java за обектно-ориентирано програмиране при създаване на аплети, които могат да се използват за реализиране на  web страници. Студентите ще бъдат запознати с обектно-ориентираните технологии, базиращи се на използването на абстрактни типове данни като класове и техни инстанции - обекти. Разглеждат се конструктори и използване на предефинирани функции в йерархията от класовете. В курса са застъпени теми за работа с библиотеките от класове на езика Java.
Съдържание

 

1. Програмиране в глобална мрежова среда - основни понятия, методи, технологии и програмни средства.
2. Възможности на езика Java за обектно-ориентирано програмиране.
3. Създаване на аплети, които могат да се използват за реализиране на  web страници.
4. Обектно-ориентирани технологии, базиращи се на използването на абстрактни типове данни като класове и техни инстанции - обекти.
5. Конструктори и използване на предефинирани функции в йерархията от класовете.
6. Работа с библиотеките от класове на езика Java.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ