Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Изкуствен интелект    English
Факултет по математика и информатика - Изкуствен интелект
 
 Лектор  проф. д-р Станимир Стоянов
Анотация 
   Целта на курса е студентите да получат знания за основните понятия, методи и модели за обработка на знания. Особено внимание се обръща на методите за търсене в големи пространства от решения, работа с ограничения, различните видове представяния на знания (правила, семантични мрежи, фрейми, обекти, сценарии, скриптове) и съответстващите техники за обработката им. В курса се разглеждат и избрани проблеми от съвременния изкуствен интелект - планиране, самообучаващи се програми, използване на некласически логически системи.
Съдържание  
1. Проблеми и представяне на проблемите, пространства на състояния.
2. Търсене на произволен път в пространства на състояния, евристично търсене.
3. Декомпозиране на проблеми.
4. Планиране, действие и обучение, алтернативни формулировки на търсенето и приложения.
5. Представяне на знания като правила, методи за обработка на знания като правила.
6. Семантични мрежи, описателни и класификационни системи.
7. Представяне на знания като фреймове и скриптове, обработка на фреймове и скриптове.
8. Планиране.
9. Еволюционни стратегии и генетични алгоритми.
10. Заключения по аналогия.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ