Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Обектно ориентирано програмиране    English
Факултет по математика и информатика - Обектно ориентирано програмиране
 
 Лектор  доц. д-р Минчо Сандалски
Анотация 
   Целта на курса е студентите да получат задълбочени познания за основните понятия, методи, технологии и програмни средства, които се използват в теорията и практиката на ООП. Особено внимание се обръща на възможностите на езика  С++ за обектно-ориентирано програмиране. Студентите ще бъдат запознати с обектно-ориентираните технологии, базиращи се на използването на абстрактни типове данни като класове и техни инстанции - обекти. Разглеждат се конструктури и деструктури в основни класове, наследяване на класове, конструктури и деструктури в производни класове и технологиите за използване на виртуални функции в йерархията от класове. В курса са застъпени и основните теми за работа с указатели, функции и файлове в  С++.
Съдържание  
1. Основни понятия, методи, технологии и програмни средства, които се използват в теорията и практиката на ООП.
2. Обектно-ориентирани технологии, базиращи се на използването на абстрактни типове данни като класове и техни инстанции - обекти.
3. Възможностите на езика С++ за обектно- ориентирано програмиране.
4. Конструктури и деструктури в основни класове.
5. Наследяване на класове.  
6. Конструктури и деструктури в производни класове.  
7. Технологиите за използване на виртуални функции в йерархията от класове.
8. Указатели, функции и файлове в  С++.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ