Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Бакалавърски програми Платформи и материали за провеждане на дистанционно обучение Информатика - Редовно    English
Факултет по математика и информатика - Информатика - Редовно
Специалност Информатика -  Редовно
Курс Предмет Преподавател Линк за материали Пояснение за достъп

1

 
Програмиране (С++)
доц. д-р Николай Касъклиев Лекции: Classroom Code: 4ha6fpc
Упражнения:
Група - 1б и 2б
ас. Гочева Classroom Code: qkeopyq
Група -1а,2а,3а
при ас. Кирил Ивановлинк:  Meet

Вход с акаунт от uni-plovdiv.bg
Информационни технологии   доц. д-р Евгения Ангелова Лекции: Classroom Code: hc2xlvz
Упражнения: Classroom
Упражнения: В Google classroom се влиза задължително с електронна поща, завършваща на @uni-plovdiv.bg.
(за 1А, 1Б и 3А). 2А и 2Б влизат с лични профили.
Упражнения:
Група 1А : j3dzo4z
Група 1Б : hg2yyvm
Група 2A и 2Б: cnhof5e
Група 3A : oot45jk
доц. д-р Тодорка Глушкова
Английски език доц. д-р Иван Шотлеков English-FMI-Plovdiv От страницата на съответния преподавател съгласно разписанието
гл. ас. Деница Шаркова
Спорт

Classroom Codes:
1 група - 7qmwc7e
2 група - jin7tms
3 група - wckr4ag

2   ООП (Java) доц. д-р Владимир Вълканов  Лекции - В деня и часа на занятието в DeCL2 ще се публикува линк за Google Meet, достъп с акаунт от e-portal Упражнения: Google classroom. Студентите ще получат покана за присъединяване по майл.
Бази данни гл. ас. д-р Георги Чолаков Classroom Вход с акаунт от uni-plovdiv.bg
Геометрия проф. дмн Манчо Манев Лекции: Google Classroom Code: 37u6q2i
Упражнения: Meet
Google Clаssroom Code: rtj4rd2
Практикум ООП и БД доц. д-р Генчо Стоицов, Classroom  
гл. ас. д-р Иван Димитров  
Спорт Classroom Codes:
1 група - enleiwp
2 група - mqp3uwk
3 група - aklpnxp
 
 
3 Компютърна графика доц. д-р Александър Пенев

Classroom

 Вход с акаунт от uni-plovdiv.bg
Вероятности и приложна статистика проф. д-р Снежана Христова Classroom  
 
4 Методи на транслация доц. д-р Александър Пенев Classroom Вход с акаунт от uni-plovdiv.bg
Осигуряване на качество на софтуера(Q.A.) проф. д-р Асен Рахнев Classroom Вход с акаунт от uni-plovdiv.bg
гл.ас.д-р Георги Шарков
Информационно моделиране С# проф. д-р Антон Илиев Лекции: Classrom Code 7b43q2p
УпражненияМ: Classroom
 
Последна актуализация: 29.12.2020г.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ