Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Изпитни сесии Избираеми дисциплини    English
Факултет по математика и информатика - Избираеми дисциплини
 Последна актуализация: 15.06.2020 г.
 
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
ИЗПИТНА СЕСИЯ
ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ
ЗИМЕН ТРИМЕСТЪР 2019/2020 
 
Учебна дисциплина,
преподавател
Изпит  
дата час Електронна платформа, дистанционен контакт преподавател, начин за контакт
2. Приложни алгебрични модели 19 юни 2020  

За студентите неоценени до момента да се свържат с преподавателя за получаване на проект- предаване на курсовия проект до 19 юни 2020

epitropov@uni-plovdiv.bg
проф. д.м.н. Манчо Манев, гл. ас. д-р Йордан Епитропов
3. Аналитична бизнес икономика       проф. д.м.н. Манчо Манев, гл. ас. д-р Асен Христов
4. Математика и приложения в икономиката, бизнеса и космологията  02.07.2020  10 ч.

 https://classroom.google.comкод за присъединяване : ceuqso2

проф. д.м.н. Тодор Желязков
5. Нестандартни задачи по алгебра       проф. д.м.н. Нако Начев
6. Линейни оператори във функционални пространства 29.05.2020 11 часа https://classroom.google.com, код за записване: 4u26c6r проф. д.м.н. Степан Костадинов, проф. д-р Андрей Захариев, доц. д-р Атанаска Георгиева
7. Въведение в математическите методи за вземане на решение 29.05.2020 11 часа https://classroom.google.com, код за записване: 7miz7sd доц. д-р Георги Костадинов
9. Теория на стойността в пазарната икономика 30.05.2020 9:00 Google Class Room code:  xxh73t6 проф. д-р Боян Златанов
10. Основи на сигурността в киберпространството       доц. д-р Дойчин Бояджиев, доц. д-р Златогор Минчев
11. Сделки и интернет     Студентите са изпитани и оценени с курсов проект по време на триместъра. доц. д-р Иван Шотлеков, хон. преп. д-р Владимир Вълев
12. Използване на динамичен софтуер в обучението по математика     Краен срок за изпращане на проекти – 02.06.2020 г.
stfaneva@abv.bg , stfaneva@uni-plovdiv.bg
Забележка: повечето от студентите вече са предали своите проекти и са оценени
доц. д-р Стефка Анева, гл. ас. д-р Елена Тодорова, гл. ас. д-р Десислава Войникова
13. Проектиране и управление на локални компютърни мрежи     Курсов проект, студентите са оценени доц. д-р Генчо Стоицов
14. Въведение в маркетинговите изследвания     Курсов проект изпратен в елетронен вариант проф. д.м.н. Снежана Гочева-Илиева, доц. д-р Христина Кулина
15. Бизнес право, II част       проф. д-р Асен Рахнев, хон. ас. Илиан Иванов
16. Основи на облачнотo програмиране със Salesforce       проф. д-р Ангел Голев, д-р Георги Илиев
17. Дигитален маркетинг и SEO Оптимизация 05.06.2020 14:00 http://chochev.eu/seo/ доц. д-р Тодорка Терзиева, хон. ас. Николай Чочев
18. Обектно-ориентирано програмиране с Delphi     Оценяването става чрез попълване на Тест по ООП с Delphi, който се намира на адрес: http://hristokrushkov.com/тестове.html до 30-ти май. Форма за комуникация с преподавател е по имейл: mik@uni-plovdiv.bg доц. д-р Тодорка Терзиева, гл. ас. д-р Мариана Крушкова
19. Обектно-ориентирано проектиране и програмиране 10.06 14:00 Студентите, които не са предали курсовите си проекти (и съответно нямат оценка по дисциплината) да качат курсовите си проекти в учебния е-курс по дисциплината, разположен на адрес http://pdu.uni-plovdiv.bg (потребителското име и паролата са факултетните номера) или да ги изпратят на sissiy88@gmail.com. гл. ас. д-р Силвия Гафтанджиева
20. Уеб програмиране с JavaScript и jQuery     В папка за съобщения в DOX, на адрес
  https://dox.abv.bg/download?id=e4aad0dcc3# 
са качени оформените текущи оценки. В същата  папка/адрес  до/на 26.05.2020 г. ще бъде качена  информация/задача/срок за останалите студенти.
проф. д.м.н. Георги Тотков и ас. Юри Хоптериев
21. Валути и валутни сделки       доц. д-р Елена Сомова и хон. ас. Светлозар Гледачев
22. Създаване на видео реклами     Курсов проект, студентите са оценени
Лекциите, студентските разработки и оценките се публикуват в Мудъл: http://edu.studentschool.eu/ и на страницата на курса във Фейсбук: https://www.facebook.com/groups/312592742998804/ 
доц. д-р Станка Хаджиколева и Калин Георгиев
23. Моделиране на ERP системи за управление на предприятия       проф. д.м.н. Георги Тотков, докт. Георги Палешников
24. Следене и управление на космически апарати (с Java)       роф. д.м.н. Георги Тотков, гл. ас. д-р Георги Пашев и д-р Христо Инджов
25. Бизнес приложения за Интернет с PHP и MySQL       проф. д-р Минчо Сандалски
26. Автоматизирано тестване на уеб приложения с Java 19.06.2020 15:00

Неоценените студенти по дисциплината могат да се явят на изпит

https://meet.google.com/rsu-ofrv-xfe
доц. д-р Анна Малинова, хон. ас. Цветелин Кюмюрджиев, хон. ас. Илия Илиев
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ