Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Магистърски програми Учебни разписания БИАЕ БИАЕ (1 г.) и (2 г., ІI курс) – зимен триместър 2019/2020    English
Факултет по математика и информатика - БИАЕ (1 г.) и (2 г., ІI курс) – зимен триместър 2019/2020

Последна актуализация: 21.12.2019 г.

ПУ „Паисий Хилендарски”

Факултет по матeматика и информатика

РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ 2018/2019 година

БИЗНЕС ИНФОРМАТИКА С АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

магистри (1 г. и 2 г. – втора година от обучението)

ЗИМЕН ТРИМЕСТЪР

Дата

Час

Дисциплина, преподавател

Вид

Зала

11.01. (събота)

9:00-17:30

Избираема дисциплина 1:
Въведение в Интернет на нещата
Съвременни JavaScript рамки за изграждане на клиентски приложения
Програмиране за ORACLE база данни с PL/SQL
Разработка на игри с JavaScript
Диагности на проблеми в компютърните мрежи
Алгебрична теория на числата

лекции

547 к.з.
546 к.з.
146 к.з.
536 к.з.
532 к.з.
436 к.з.

 

12.01. (неделя)

9:00-17:30

Избираема дисциплина 1:
Въведение в Интернет на нещата
Съвременни JavaScript рамки за изграждане на клиентски приложения
Програмиране за ORACLE база данни с PL/SQL
Разработка на игри с JavaScript
Диагности на проблеми в компютърните мрежи
Алгебрична теория на числата

лекции

547 к.з.
546 к.з.
146 к.з.
536 к.з.
532 к.з.
436 к.з.

18.01. (събота)

9:00-17:30

Избираема дисциплина 1:
Въведение в Интернет на нещата
Съвременни JavaScript рамки за изграждане на клиентски приложения
Програмиране за ORACLE база данни с PL/SQL
Разработка на игри с JavaScript
Диагности на проблеми в компютърните мрежи
Алгебрична теория на числата

лекции

547 к.з.
546 к.з.
146 к.з.
536 к.з.
532 к.з.
436 к.з.

 

25.01. (събота)

9:00-15:00

Практика на търговските дружества
доц. д-р Христо Паунов

лекции

231 к.з.

26.01. (неделя)

9:00-15:45

Практика на търговските дружества
доц. д-р Христо Паунов

лекции

231 к.з.

01.02. (събота)

9:00-13:15

Практика на търговските дружества
доц. д-р Христо Паунов

лекции

232 к.з.

02.02. (неделя)

9:00-15:15

Управление и анализ на проекти
проф. д-р Андрей Захариев

лекции

431 к.з.

02.02. (неделя)

15:30-17:45

Управление и анализ на проекти
проф. д-р Андрей Захариев

упражнения

431 к.з.

08.02. (събота)

9:00-15:15

Управление и анализ на проекти
проф. д-р Андрей Захариев

лекции

431 к.з.

08.02. (събота)

15:30-17:45

Управление и анализ на проекти
проф. д-р Андрей Захариев

упражнения

431 к.з.

9.02. (неделя)

9:00-14:30

Управление и анализ на проекти
проф. д-р Андрей Захариев

лекции

431 к.з.

9.02. (неделя)

14:45-17:45

Управление и анализ на проекти
проф. д-р Андрей Захариев

упражнения

431 к.з.

15.02. (събота)

9:00-16:00

Бизнес комуникации на английски език
гл. ас. д-р Ваня Иванова

упражнения

431 к.з.

16.02. (неделя)

9:00-15:00

Бизнес комуникации на английски език
гл. ас. д-р Ваня Иванова

упражнения

431 к.з.

22.02. (събота)

9:00-16:00

Бизнес комуникации на английски език
гл. ас. д-р Ваня Иванова

упражнения

431 к.з.

23.02. (неделя)

9:00-15:00

Бизнес комуникации на английски език
гл. ас. д-р Ваня Иванова

упражнения

431 к.з.

07.03. (събота)

9:00-13:00

Бизнес комуникации на английски език
гл. ас. д-р Ваня Иванова

изпит

431 к.з

08.03. (неделя)

9:00 - 13:00

Управление и анализ на проекти
доц. д-р Андрей Захариев

изпит

431 к.з.

14.03. (събота)

9:00-12:30

Избираема дисциплина
Въведение в Интернет на нещата
Съвременни JavaScript рамки за изграждане на клиентски приложения
Програмиране за ORACLE база данни с PL/SQL
Разработка на игри с JavaScript
Диагности на проблеми в компютърните мрежи
Алгебрична теория на числата

изпит

547 к.з.
546 к.з.
146 к.з.
536 к.з.
532 к.з.
436 к.з.

 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ