Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Изпитни сесии Ликвидационни сесии Бизнес математика 2018/2019    English
Факултет по математика и информатика - Бизнес математика 2018/2019

 Последна актуализация: 28.08.2019 г. 

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019 г.

за специалност „БИЗНЕС МАТЕМАТИКА“

Учебна дисциплина Дата Час Зала
I курс

Информационни технологии (доц. д-р Евгения Ангелова)

12.09.2019

09:00

546 к.з.

Програмиране (доц. д-р Николай Касъклиев)

11.09.2019

09:00

146 к.з.

Линейна алгебра (доц. д-р Марта Теофилова)

09.09.2019

09:00

2 аула

Математически анализ 1 (проф. дн Петко Пройнов)

20.09.2019

09:00

422 ауд.

Аналитична геометрия (доц. д-р Марта Теофилова)

09.09.2019

09:00

2 аула

Софтуерни системи по математика (проф. дн Снежана Христова /  гл. ас. д-р Петър Копанов)

17.09.2019

09:00

447 к.з.

Обектно-ориентирано програмиране (доц. д-р Елена Сомова)

16.09.2019

09:00

446 к.з.

Английски език  (доц. д-р Иван Шотлеков)

10.09.2019

14:00

346 к.з.

II курс

Дискретна математика в бизнеса (доц. д-р Христо Кискинов)

19.09.2019

14:00

2 аула

Математически анализ 2 (проф. дн Петко Пройнов)

20.09.2019

09:00

422 ауд.

Финансова математика (проф. д-р Андрей Захариев)

18.09.2019

14:00

431 к.з.

Застрахователна математика (проф. д-р Николай Кюркчиев)

10.09.2019

10:00

447 к.з.

Диференциални уравнения (проф. дн Петко Пройнов)

20.09.2019

09:00

422 ауд.

Бази от данни (доц. д-р Станка Хаджиколева)

17.09.2019

09:00

346 к.з.

Теория на вероятностите (проф. дн Снежана Христова)

05.09.2019

10:00

446 к.з.

Иконометрия (проф. дн Снежана Гочева)

16.09.2019

14:00

246 к.з.

Математически основи на микроикономиката (гл. ас. д-р Асен Христов)

15.09.2019

14:00

422 ауд.

III курс

Математически основи на макроикономиката (гл. ас. д-р Асен Христов)

15.09.2019

14:00

422 ауд.

Математическа статистика (гл. ас. д-р Петър Копанов)

17.09.2019

09:00

447 к.з.

Маркетингови изследвания (гл. ас. д-р Десислава Войникова)

18.09.2019

09:00

536 к.з.

Теория на игрите и икономическото поведение (проф. дн Снежана Христова)

05.09.2019

10:00

446 к.з.

Статистически софтуер (гл. ас. д-р Петър Копанов)

17.09.2019

09:00

447 к.з.

Оптимизационни модели в икономиката (доц. д-р Дойчин Бояджиев)

20.09.2019

14:00

447 к.з.

Изчислителна математика 1 (гл. ас. д-р Павлина Атанасова)

19.09.2019

09:00

533 к.з.

Теория на графите в мениджмънта (проф. дн Манчо Манев)

09.09.2019

09:00

2 аула

Инвестиции и инвестиционни техники (проф. д-р Андрей Захариев)

18.09.2019

14:00

431 к.з.

IV курс

Статистически методи за вземане на решения (гл.ас.д-р Петър Копанов)

17.09.2019

09:00

447 к.з.

Изчислителна математика 2 (гл. ас. д-р Павлина Атанасова)

19.09.2019

09:00

533 к.з.

Бизнес английски език (хон.ас. Атастасия Паланова)

10.09.2019

14:00

346 к.з.

Борсова и извънборсова търговия (гл. ас. д-р Милена Петкова)

11.09.2019

09:00

547 к.з.

Анализ на инвестиционни проекти (проф. д-р Андрей Захариев)

18.09.2019

14:00

431 к.з.

Математически методи в логистиката (проф. дн Манчо Манев /
гл. ас. д-р Асен Христов
)

15.09.2019

14:00

422 ауд.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ