Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Магистърски програми Учебни разписания ОМУ ОМУ (2 г., I к.) - Пролетен триместър 2018/2019    English
Факултет по математика и информатика - ОМУ (2 г., I к.) - Пролетен триместър 2018/2019

Последна актуализация07.04.2019 г.

ПУ “Паисий Хилендарски”
Факултет по мат
eматика и информатика

РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ 2018/2019 година

ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА В УЧИЛИЩЕ магистър (2 г.) – първа учебна година

ПРОЛЕТЕН ТРИМЕСТЪР

Дата, час

Дисциплина, преподавател

Вид

Зала

11.05.2019 (събота)
9:00-13:30

13:30-18:00

Практикум по обучението по математика
Доц. д-р Румяна Маврова

Практикум по обучението по математика
Проф. д.п.н Васил Милушев

Упражнения

Упражнения

232 с. з.

12.05.2019 (неделя)
9:00-13:30

13:30-18:00

Практикум по обучението по математика
Доц. д-р Румяна Маврова

Практикум по обучението по математика
Проф. д.п.н Васил Милушев

Упражнения

Упражнения

232 с. з.

18.05.2019
(събота)
9:00-16:00

Факултативна дисциплина История на математиката
Доц. д-р Марта Теофилова

Лекции.

146 к. з.

8.04.-31.05. 2019 г.

Преддипломна и стажантска
педагогическа практика
Доц. д
-р Д. Бойкина
Проф. д.п.н В. Милушев
Доц. д
-р Р. Маврова
учители наставници

Упражнения

Базови училища

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ