Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми JavaScript в дълбочина, 2 част    English
Факултет по математика и информатика - JavaScript в дълбочина, 2 част
 Лектори доц. д-р Владимир Вълканов, док-т Михаил Петров
Анотация

Java Script е един от най-популярните езици за програмиране на нашето време. Имплементация на технологията може да бъде, приложена във всички популярни платформи WEB/Desktop/Mobile.

Втората част от курса, ни отвежда в света на сървърната логика или иначе казано как да разработим приложение, което да управлява бизнес логиката на нашата система. Основният инструмент, с който ще се запознаем е NodeJS. Той се е превърнал в стандарт за изпълнение и управление на JS скриптове, управляващи процеси в операционната система.

Студентите ще работят със системи за управление на релационни бази данни както и ще научат в дълбочина как да разработват комплексни скриптове за управление на процеси по анализ и манипулация на файлови структури, необходими в ежедневната работа на разработчиците.

Курсът е естествено продължение на първа част от дисциплината (JavaScript в дълбочина част 1), затова е необходимо всички студенти, които имат желание да изучават дисциплината, да разполагат със задълбочени знания по JavaScript или да са преминали първата част от курса.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ