Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Магистърски програми Учебни разписания ОИТНУ ОИТНУ – зимен триместър (2018/2019)    English
Факултет по математика и информатика - ОИТНУ – зимен триместър (2018/2019)

 Последна актуализация: 19.12.2018 г.

Пловдивски Университет “Паисий Хилендарски”
Факултет по матeматика и информатика

РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ 2018/2019 година

ОБУЧЕНИЕ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ
магистър (1 г.)
ЗИМЕН ТРИМЕСТЪР

Дата, час

Дисциплина, преподавател

Вид

Зала

12.01. (събота), 9:00-17:00

Компютърни презентации
доц. д-р Генчо Стоицов

лекции

431 к.з.

13.01. (неделя), 9:00-17:00

Текстообработка
доц. д-р Евгения Ангелова

лекции

431 к.з.

19.01. (събота), 9:00-17:00

Компютърни презентации
доц. д-р Генчо Стоицов

лабораторни занятия

431к.з.

20.01. (неделя), 9:00-17:00

Текстообработка
доц. д-р Евгения Ангелова

лабораторни занятия

431 к.з.

26.01. (събота), 9:00-17:00

Текстообработка
доц. д-р Евгения Ангелова

лабораторни занятия

431 к.з.

27.01. (неделя), 9:00-16:00

Електронни таблици
доц. д-р Евгения Ангелова

лекции

431 к.з.

02.02. (събота), 9:00-10:45

 ТЕКСТООБРАБОТКА
доц. д-р Евгения Ангелова

Изпит

431 к.з.

02.02. (събота), 11:00-17:00

Електронни таблици
доц. д-р Евгения Ангелова

лабораторни занятия

431 к.з.

03.02. (неделя), 09:00-17:00

Игрова култура в информационна среда
доц. д-р Генчо Стоицов/гл. ас. д-р Иван Димитров

лекции

432 к.з.

09.02. (събота), 8:30-10:45

ЕЛЕКТРОННИ ТАБЛИЦИ
доц. д-р Евгения Ангелова

Изпит

431 к.з.

09.02.(събота),11:00-18:00

Игрова култура в информационна среда
доц. д-р Генчо Стоицов/гл. ас. д-р Иван Димитров

лабораторни занятия

432 к.з.

10.02. (неделя), 09:00-17:00

Игрова култура в информационна среда
доц. д-р Генчо Стоицов/гл. ас. д-р Иван Димитров

лабораторни занятия

432 к.з.

16.02. (събота),9:00-17:00

ИД: „Уеб инструментариум за представяне на учебно съдържание“
доц. Генчо Стоицов/гл. ас. д-р Иван Димитров

лекции

432 к.з.

17.02. (неделя), 8:30-10:30

Игрова култура в информационна среда
доц. д-р Генчо Стоицов/гл. ас. д-р Иван Димитров

Изпит

432  к.з.

17.02.(неделя),11:00-17:00

ИД: „Уеб инструментариум за представяне на учебно съдържание“
доц. Генчо Стоицов, гл. ас. д-рИван Димитров

лекции

431 к.з.

23.02.(събота),9:00-17:00

ИД: „Уеб инструментариум за представяне на учебно съдържание“
доц. Генчо Стоицов, гл. ас. д-рИван Димитров

лекции

431 к.з.

24.02.(неделя),9:00-17:00

Компютърно моделиране
доц. д-р Тодорка Глушкова

лекции

431 к.з.

02.03.(събота),9:00-17:00

Компютърно моделиране
доц. д-р Тодорка Глушкова

лекции

431 к.з.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ