Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Изпитни сесии Ликвидационни сесии Математика 2017/2018    English
Факултет по математика и информатика - Математика 2017/2018

Последна актуализация: 05.09.2018 г. 

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2018 г.

за специалност „МАТЕМАТИКА“

Учебна дисциплина Дата Час Зала
I курс
Програмиране (доц. д-р Николай Касъклиев) 14.09.2018 09:00 446 к.з.
Линейна алгебра (доц. д-р Кирил Коликов) 21.09.2018 09:00 233 с.з.
Математически анализ 1 (доц. д-р Боян Златанов) 12.09.2018 14:00 422 ауд
Аналитична геометрия (доц. д-р Марта Теофилова) 18.09.2018 13:30 423 ауд.
Английски език (доц. д-р Иван Шотлеков) 23.09.2018 14:00 246 к.з.
Обектно-ориентирано програмиране (доц. д-р Елена Сомова) 18.09.2018 09:00 346 к.з.
Операционни системи (доц. д-р Николай Касъклиев) 14.09.2018 09:00 446 к.з.
Математически анализ 2 (доц. д-р Боян Златанов) 12.09.2018 14:00 422 ауд
II курс
Дискретна математика (доц. д-р Христо Кискинов) 10.09.2018 09:00 422 ауд.
Математически анализ 3 (доц. д-р Боян Златанов) 12.09.2018 14:00 422 ауд
Информационни технологии (проф. дн Георги Тотков) 11.09.2018 14:00 446 к.з.
Алгебра 1 (доц. д-р Кирил Коликов) 21.09.2018 09:00 233 с.з.
Математически анализ 4 (доц. д-р Боян Златанов) 12.09.2018 14:00 422 ауд
Обикновени диференциални уравнения (доц. д-р Неделчо Милев) 19.09.2018 14:00 каб 444
Теория на вероятностите и математическа статистика (проф. дн Снежана Христова) 18.09.2018 14:00 446 к.з.
III курс
Комплексен анализ (доц. д-р Теменужка Пенева) 12.09.2018 09:00 446 к.з.
Алгебра 2 (доц. д-р Кирил Коликов) 21.09.2018 09:00 233 с.з.
Бази от данни (доц. д-р Емил Хаджиколев) 19.09.2018 09:00 246 к.з.
Частни диференциални уравнения (доц. д-р Неделчо Милев) 19.09.2018 14:00 каб 444
Диференциална геометрия (проф. дн Манчо Манев) 11.09.2018 09:00 2 аула
Числени методи (проф. дн Снежана Гочева) 13.09.2018 09:00 547 к.з.
IV курс
Математическо оптимиране (доц. д-р Дойчин Бояджиев) 19.09.2018 14:00 546 к.з.
Синтетична геометрия (гл. ас. д-р Ива Докузова) 11.09.2018 09:00 2 аула
Теория на игрите (проф. дн Снежана Христова) 18.09.2018 14:00 446 к.з.
Теория на числата (доц. д-р Кирил Коликов) 21.09.2018 09:00 233 с.з.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ