Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Изпитни сесии Ликвидационни сесии Математика и информатика 2017/2018    English
Факултет по математика и информатика - Математика и информатика 2017/2018

Последна актуализация: 05.09.2018 г. 

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2018 г.

за специалност „МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА“

Учебна дисциплина Дата Час Зала
II курс
Алгебра (доц. д-р  Кирил Коликов) 21.09.2018 09:00 233 с.з.
Диференциални уравнения (доц. д-р Теменужка Пенева) 12.09.2018 09:00 446 к.з.
Алгоритми и структури от данни (доц. д-р Елена Сомова) 18.09.2018 09:00 346 к.з.
Теория на вероятностите и математическа статистика (доц. д-р Веска Нончева) 20.09.2018 14:00 534 к.з.
Геометрия (доц. д-р Добринка Грибачева / гл. ас. д-р Ива Докузова) 11.09.2018 09:00 2 аула
Компютърни архитектури (д-р Стоян Черешаров) 17.09.2018 09:00 146 к.з.
Дискретна математика (доц. д-р Христо Кискинов) 10.09.2018 09:00 422 ауд.
Операционни системи (доц. д-р Николай Касъклиев) 14.09.2018 09:00 446 к.з.
Психология (проф. Веселин Василев) 18.09.2018 09:00 233 с.з.
III курс
Информационни технологии в образованието (проф. д-р Коста Гъров) 21.09.2018 10:00 232 с.з.
Числени методи (доц. д-р Люба Попова) 17.09.2018 09:00 534 к.з.
Педагогика (гл. ас. Александър Линков) 13.09.2018 14:00 232 с.з.
Методика на обучението по математика (доц. д-р Румяна Маврова) 18.09.2018 09:00 441 с.з.
Бази от данни (доц. д-р Емил Хаджиколев) 19.09.2018 09:00 246 к.з.
Методи за решаване на математически задачи (доц. д-р Добринка Бойкина) 20.09.2018 09:00 233 с.з.
Училищен курс по алгебра (проф. д-р Пенка Рангелова) 11.09.2018 10:00 233 с.з.
Училищен курс по анализ (доц. д-р Атанаска Георгиева) 14.09.2018 09:00 423 ауд
Комплексен анализ (доц. д-р Теменужка Пенева) 12.09.2018 09:00 446 к.з.
Методика на обучението по информатика и ИТ (проф. д-р Коста Гъров) 21.09.2018 10:00 232 с.з.
IV курс
Компютърна графика и презентации (доц. д-р Димчо Димов) 18.09.2018 09:00 446 к.з.
Училищен курс по информатика (проф. д-р Коста Гъров) 21.09.2018 10:00 232 с.з.
Събитийно програмиране (доц. д-р Стефка Анева) 21.09.2018 09:00 534 к.з.
Интегриран практикум по информатика (гл. ас. д-р Елена Тодорова) 21.09.2018 09:00 534 к.з.
Училищен курс по геометрия (проф. д-р Пенка Рангелова) 11.09.2018 10:00 233 с.з.
Училищен курс по информационни технологии (проф . д-р Коста Гъров) 21.09.2018 10:00 232 с.з.
Аудио-визуални и информационни технологии в обучението
(доц. д-р Евгения Ангелова)
10.09.2018 09:00 546 к.з.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ