Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърни технологии Протоколи от КС 2017/2018 учебна година Протокол № 3 – 2017/2018 - 06.12.2017 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 3 – 2017/2018 - 06.12.2017 г.

Протокол № 3 – 2017/2018

от катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, 06.12.2017 г.

Днес, 06.12.2017 г., се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ към Факултета по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.

Присъстваха следните членове на катедрата: доц. д-р Евгения Ангелова, проф. д‑р Асен Рахнев, проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Анна Малинова, гл. ас. д-р Тодорка Глушкова, гл. ас. д-р Кремена Стефанова, гл. ас. д-р Елена Тодорова, гл.ас. д-р Мария Василева, доц. д-р Николай Павлов, гл.ас. д-р Мая Стоева

Отсъстващи:   гл. ас. д-р Георги Шарков, гл. ас. д-р Димитър Благоев

 

Приет бе следният дневен ред:

  1. Учебни 
  2. Кадрови.
  3. Разни.

По втора точка  

РЕШЕНИЕ:

  1. Предлага на Факултетния съвет поради това, че доц. д-р Евгения Делчева Ангелова на 12.02.2018 г. навършва 66 години, предлагам да не се прекратява трудовия договор за срок от една година, считано от 12.02.2018 г., на основание §11 от ПЗР от ЗВО и чл. 20, ал. 4 от КТД на ПУ „Паисий Хилендарски” (второ продължение).

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

 

06.12.2017 г.                                                                                                                Протоколчик:

гр. Пловдив                                                                                                                                            /гл. аc. д-р Т. Глушкова/

 

Ръководител катедра:

/Доц. д-р Е. Ангелова/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ