Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2017 година Протокол № 36 / 13.09.2017    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 36 / 13.09.2017

 

ПРОТОКОЛ № 36/ 13.09.2017

 

От Декански съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

 

Днес, 13 септември 2017 г. (сряда) от 12:00 ч. се проведе Декански съвет на ФМИ.

Присъствуват: проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Анна Малинова, доц. д-р Боян Златанов, доц. д-р Ангел Голев,  доц. д-р Ива Шотлеков и Тодор Чаушев, ръководител звено УКЗ.

Отсъстват: няма отсъстващи.

 

ДНЕВЕН РЕД:

 1.   Обсъждане на точки за дневен ред на ФС за 11.10.2017 г.

1) Учебни.

 • разпределение на групи и подгрупи за учебната 2017/2018 г. (редовно и задочно);
 • решение за преминаване на студентите в по-горен курс;
  приемно време за Есенния триместър на уч. 2017/2018 година;
 • откриване на учебната година – 25.09.2017 г.;
 • прием за уч. 2016/2017 г. – съобщение към 13.09.2017 г.;
 • избираеми дисциплини за Зимен триместър – срок 6.11.2017 г.;
 • индивидуални планове за работа.                                                                                                               

2)  Обявяване на конкурси за заемане на акдемични длъжности.

3)  Отчет на Факултетната комисия по наука.

4)  Хонорувани.

5)  Разни.

 •  приемане на етичен кодекс;
 • трудов договор – непрекратяване;
 • семинар на ФМИ (22, 23, 24 ноември 2017 г.) – в срок до 27.10.2017 г. ръководителите на катедри да изпратят списък на присъстващите;
 • Промоция – 24.03.2018 г.;
 • Коледно парти – 15.12.2017 г.

6)  Избор за заемане на академични длъжности. (5 главни асистенти).

2.  Разни.

РЕШЕНИЕ 1: ДС прие: в срок до 17:00 ч. на 25.09.2017 г. (понеделник) катедрите да изпратят в Деканата приемното време за Есенния триместър на учебната 2017/18 година.

РЕШЕНИЕ 2: ДС прие следното разпределение на потоци, групи и подгрупи за обучение на студентите по специалности и форми на обучение за Есенния триместър на учебната 2017/2018 година:

А) Редовно обучение:

1 И – 3(4)а) гр., 6 подгр.;

2 И – 3 гр., 6 подгр.;

3 И – 2 гр., 4 подгр.;

4 И – 2 гр., 4 подгр.;

1 БИТ – 3(4)а) гр., 6 подгр.;

2 БИТ – 3 гр., 6 подгр.;

3 БИТ – 3 гр., 6 подгр.;

4 БИТ – 2 (3)г) гр., 4 подгр.;

1 СТД – 3(4)а) гр., 6 подгр.;

2 СТД – 3 гр., 6 подгр.;

3 СТД – 3 гр., 6 подгр.;

4 СТД – 3 гр., 6 подгр.;

1 СИ – 3(4)а) гр., 6 подгр.;

2 СИ – 1 гр., 2 подгр.;

1 МИИТ – 1 гр., 1 подгр.;

2 МИ – 1 гр., 1 подгр.;

3 МИ – ½ гр., ½ подгр.;

4 МИ – ½ гр., ½ подгр.;

1 ИТМОМ – 1 гр., 1 подгр.;

2 ИТМОМ – 1 гр., 1 подгр.;

3 ИТМОМ –  ½ гр., ½ подгр.;

4 ИТМОМ –  ½ гр., ½ подгр.;

1 БМ – ½ гр., ½  подгр.;

2 БМ – ½ гр., ½ подгр.;

3 БМ – ½ гр., ½  подгр.;

4 БМ – ½ гр., ½  подгр.;

1 М – ½ гр., ½ подгр.;

2 М – ½ гр., ½ подгр.;

3 М – ½ гр., ½ подгр.;

4 М – ½ гр., ½  подгр.;

1 ПМ – ½ гр., ½  подгр.

Б) Задочно обучение:

1 И – 2(3)б) гр., 3 подгр.;

2 И – 1 гр., 2 подгр.;

3 И – 1 гр., 2 подгр.;

4 И – 1 гр., 2 подгр.

1БИТ – 2(3)б) гр., 3 подгр.;

2БИТ – 2 гр., 3 подгр.;

3БИТ – 1 гр., 1 подгр.;

4БИТ – 1(2)г гр., 2 подгр.;

1 СТД – 2(3)б) гр., 4 подгр.;

2 СТД – 2 гр., 3 подгр.;

3 СТД – 1 гр., 2 подгр;

4 СТД – 1 гр., 2 подгр.;

1 СИ – 2(3)б) гр., 3 подгр.

Забележки:

а)  Групите за 1. к. Информатика, 1. к. БИТ, 1. к. СТД и 1. к. СИ, редовно обучение са 4 (четири) само за            упражненията по Английски език;

б)  Групите за 1. к. Информатика, 1. к. БИТ, 1. к. СТД и 1. к. СИ, задочно обучение са 3 (три) само за  упражненията по Английски език;

в)  ½ група (подгрупа) означава сливане с другата специалност: 1М+БМ+1ПМ; 2М+2БМ; 3М+3БМ; 4М+4БМ; 1МИИТ+1ИТМОМ; 2МИ+2ИТМОМ; 3МИ+3ИТМОМ; 4МИ+4ИТМОМ;

г)   Групите за 4. к. БИТ, редовно обучение са 3 (три) и групите за 4. к. БИТ, задочно обучение са 2 (две), само за обучението по английски език;

д) Занятията през Есенния триместър (редовно и задочно) се провеждат по предварително направеното разписание и разпределение  на потоци, групи и подгрупи за обучение на студентите по специалности и форми на обучение за учебната 2017/2018 година, направено преди издадената от Ректора заповед. 

РЕШЕНИЕ 3: ДС прие следното предложение: за да преминат в по-горен курс студентите е необходимо да подадат молба и се спазят следните условия: за II и III курс с не-повече от три невзети изпити, за IV и с повече от 3 невзети изпити.

РЕШЕНИЕ 4: ДС прие: в срок до 30.10.2017 г. (понеделник) ръководителите на катедри да представят в Деканата подписаните  индивидуални планове за работа на членовете от поверената им катедра (за учебната 2017/2018 година).

РЕШЕНИЕ 5: ДС прие: тържественото връчване на дипломите във ФМИ на Випуск 2017  да бъде на 24.03.2018 г. (събота) от 15:00 ч. в Спортна зала на ПУ. 

РЕШЕНИЕ 6: ДС прие предложението: следващото заседание на ДС да е на 4 октомври 2017 г.   

 

ПРОФ. Д-Р АНТОН ИЛИЕВ

Декан на Факултет по математика и информатика

 

Надя Милева

Протоколчик            

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ