Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Изпитни сесии Ликвидационни сесии Бизнес математика 2016/2017    English
Факултет по математика и информатика - Бизнес математика 2016/2017

Последна актуализация: 29.08.2017 г.

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2017 г.

за специалност „БИЗНЕС МАТЕМАТИКА“

Учебна дисциплина Дата Час Зала
I курс
Информационни технологии (доц. д-р Евгения Ангелова)
14.09.2017
09:00
546 к.з.
Програмиране (доц. д-р Николай Касъклиев)
11.09.2017
09:00
446 к.з.
Линейна алгебра (доц. д-р Кирил Коликов)
15.09.2017
09:00
603 с.з.
Математически анализ 1 (проф. д.м.н. Петко Пройнов)
18.09.2017
09:00
231 с.з.
Аналитична геометрия (доц. д-р Марта Теофилова)
12.09.2017
09:00
2 аула
Софтуерни системи по математика (проф. дн Снежана Христова)
13.09.2017
14:00
546 к.з.
ООП (доц. д-р Елена Сомова)
21.09.2017
14:00
146 к.з.
Английски език  (хон. ас. Димитър Карамитев)
22.09.2017
14:00
433 к.з.
434 к.з.
II курс
Дискретна математика в бизнеса (доц. д-р Христо Кискинов)
20.09.2017
09:00
422 ауд
Математически анализ 2 (проф. д.м.н. Петко Пройнов)
18.09.2017
09:00
231 с.з.
Финансова математика (проф. д-р Андрей Захариев)
19.09.2017
14:00
446 к.з.
Застрахователна математика (проф. д-р Николай Кюркчиев)
22.09.2017
10:00
531 к.з.
Диференциални уравнения (проф. д.м.н. Петко Пройнов)
18.09.2017
09:00
231 с.з.
Бази от данни (доц. д-р Емил Хаджиколев)
08.09.2017
14:00
547 к.з.
Теория на вероятностите (проф. дн Снежана Христова)
13.09.2017
14:00
546 к.з.
Иконометрия (проф. дн Снежана Гочева)
14.09.2017
14:00
546 к.з.
533 к.з.
Математически модели на микроикономиката (гл. ас. д-р Асен Христов)
13.09.2017
09:00
603 с.з.
III курс
Математически основи на макроикономиката (гл. ас. д-р Асен Христов)
13.09.2017
09:00
603 с.з.
Математическа статистика (доц. д-р Веска Нончева)
21.09.2017
09:00
532 к.з.
Маркетингови изследвания (доц. д-р Христина Кулина)
20.09.2017
14:00
146 к.з.
Теория на игрите и икономическото поведение (проф. дн Снежана Христова)
13.09.2017
14:00
546 к.з.
Статистически софтуер (доц. д-р Веска Нончева)
21.09.2017
09:00
532 к.з.
Оптимизационни модели в икономиката (доц. д-р Дойчин Бояджиев)
18.09.2017
14:00
446 к.з.
Изчислителна математика (проф. дн Снежана Гочева)
14.09.2017
14:00
546 к.з.
533 к.з.
Теория на графите в мениджмънта (проф. дн Манчо Манев)
13.09.2017
09:00
603 с.з.
Инвестиции и инвестиционни техники (гл. ас. д-р Стоян Златев)
19.09.2017
14:00
446 к.з.
IV курс
Статистически методи за вземане на решения (доц. д-р Веска Нончева)
21.09.2017
09:00
532 к.з.
Изчислителна математика 2 (гл. ас. д-р Павлина Атанасова)
20.09.2017
14:00
533 к.з.
Бизнес английски език (доц. д-р Иван Шотлеков)
22.09.2017
14:00
433 к.з.
434 к.з.
Борсова и извънборсова търговия (гл. ас. д-р Милена Петкова)
16.09.2017
12:00
434 к.з.
Анализ на инвестиционни проекти (проф. д-р Андрей Захариев)
19.09.2017
14:00
446 к.з.
Математически методи в логистиката
(проф. дн Манчо Манев, гл. ас. д-р Асен Христов)
13.09.2017
09:00
603 с.з.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ