Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Търговско право в информационното общество    English
Факултет по математика и информатика - Търговско право в информационното общество
 Лектори  доц. д-р Иван Шотлеков, хон. ас. Владимир Вълев (прокурор в Окръжна прокуратура)
Анотация
Целта на настоящия лекционен курс е да запознае студентите с нормите, които регулират правното положение на търговците и отношенията, в които те влизат при осъществяване на дейността си, за да могат един ден да създават и управляват собствени търговски дружества, които да задоволят материалните и духовните им потребности, да допринасят за развити-ето на нашето общество и държава.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ