Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2017 година Протокол № 28 / 01.03.2017    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 28 / 01.03.2017

ПРОТОКОЛ № 28 / 01.03.2017

 От Декански съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

 

Днес, 1 март 2017 г. (сряда) от 12:00 ч. се проведе Декански съвет на ФМИ.

Присъствуват: проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Анна Малинова, доц. д-р Боян Златанов, доц. д-р Ангел Голев,  доц. д-р Ива Шотлеков и Тодор Чаушев, ръководител звено УКЗ.

Отсъстват: няма отсъстващи.

 

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане на дневния ред на ФС на 01.03.2017г.

2. Разни.

 

РЕШЕНИЕ 1: ДС прие следните подточки към точките от дневния ред на ФС:

0)  Връчване на дипломи за: ОНС „доктор” на: ас.д-р Магдалена Веселинова; ас.д-р Силвия Гафтанджиева; ас.д-р Георги Пашев; ас. д-р Цветана Димитрова.

1)   Учебни.

 • утвърждаване на допълнителни избираеми дисциплини за Пролетен триместър на  учебната 2016/17 г. (редовно и задочно); (АМ) 
 • утвърждаване на конспекти за ДИ на спец. СТД; (АМ)
 • допълнение към заповедта за ДИ във ФМИ; (АГ)
 • комисия за интегриран практико-приложен ДИ за ОКС „Бакалавър” на специалност „ИТМОМ “ през календарната 2017 г. към Филиал на ПУ- гр. Смолян; (БЗ)
 • утвърждаване на учебни програми на курсове за квалификация и следдипломна специализация на педагогически специалисти (от катедра ПММ). (ИШ) ?

2)   Докторанти. (БЗ)

 • приемане на годишни отчети и оценки;
 • отчисляване – Йордан Енев, Тодор Рачовски, Тодор Ангелов, Георги Спасов, Валя  Арнаудова, Веселин Кюркчиев;
 • утвърждаване на индивидуални планове за работа на новите докторанти – 20;
 • възстановяване на докторантура – Чавдар Кулин;
 • промяна на тема – Мария Добрева Добрева-Георгиева;
 • прекъсване на докторантура – Анатоли Карабов;
 • научни журита и дата за защита – Александър Трайков, Евгения Алендарова;
 • съобщение за тримесечните отчети – в Деканата се представят подписани от научни и ръководители катедри.

3)   Научни.

 • откриване на процедура за предварително обсъждане на проект за дисертационен труд за придо­би­­ване на НС „Доктор на науките“;
 • отчет на ФКН.

4)   Хонорувани

5)   Разни. 

 • трудов договор – проф. Г. Тотков (трето);
 • информация за обявените конкурси за прием на докторанти за незаетите места за уч.  2016/2017 година;
 • проф. Рави Агарвал – 15.03.2017 г. (сряда) от 16:00 ч.+коктейл от 18:30 ч.;
 • Промоция – 25.03.2017 г. от 15:00 ч.;
 • Конференция на СМБ – срок 06.03.2017 г., само за членове на СМБ, от 9.04. до 13.04.2017 г., Боровец;
 • ФМИ – домакини на НСО по математика.

6)   Избор за заемане на академичната длъжност „главен асистент“.
      (ас. д-р Христо Тошков и ас. д-р Пеньо Георгиев).

РЕШЕНИЕ 2: ДС прие предложението: съставът на комисията за интегриран практико-приложен държавен изпит за ОКС „Бакалавър“ на специалностите „Математика и информатика“ и „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“, редовно обучение през календарната 2017 година към Филиал на ПУ – гр. Смолян:

Председател: Проф. д-р Коста Андреев Гъров.

Членове: 1. Доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина;

2. Ас. Пенка Петрова Колаклиева-Гунчева;

3. Ас. Илияна Петрова Чакърова;

4. Ст. учител Добринка Андонова Цолова – СУ „Св.Св. Кирил и Методий“ –  Смолян;

5. Ст. учител Елена Георгиева Георгиева – СУ „Св.Св. Кирил и Методий“ – Смолян.

РЕШЕНИЕ 3: ДС прие предложението: отговорник за НСОМ да е доц. Боян Златанов. ФМИ е домакин на Националната студентска олимпиада по математика, която ще се проведе на 19, 20 и 21 май 2017 г. в хотел „Камелия“, Пампорово. Отговорник на НСОМ ще е доц. Боян Златанов.

РЕШЕНИЕ 4: Доц. Златанов направи няколко съобщения във връзка с предстоящата сесия за финансиране на научни проекти: ще има по един голям факултетски проект, който ще бъде одобрен. Допълнителното е, че се удвояват средствата от предходната сесия за проект „Млади учени и докторанти“, ще са 2х5000 лв., същото важи и за студентските проекти, от 1000 лв. стават 2000 лв. на година, няма ограничения за бройката участия.

 

ПРОФ. Д-Р АНТОН ИЛИЕВ

Декан на Факултет по математика и информатика

 

Надя Милева

Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ