Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2017 година Протокол № 27/ 22.02.2017    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 27/ 22.02.2017

 ПРОТОКОЛ № 27 / 22.02.2017

От Декански съвет на Факултет по математика и информатика,

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

 

Днес, 22 февруари 2017 г. (сряда) от 12:00 ч. се проведе Декански съвет на ФМИ.

Присъствуват: проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Анна Малинова, доц. д-р Боян Златанов, доц. д-р Ангел Голев,  доц. д-р Ива Шотлеков и Тодор Чаушев, ръководител звено УКЗ.

Отсъстват: няма отсъстващи.

 

ДНЕВЕН РЕД:

1. Уточняване дневния ред на ФС на 01.03.2017г.

2. Разни.

 

РЕШЕНИЕ 1: ДС прие следния дневен ред на ФС на ФМИ, който ще се проведе на 01.03.2017 г.:

1) Учебни.  

2) Докторанти.

3) Научни – откриване на процедура за предварително обсъждане на проект за дисертационен                      труд за   придобиване на НС „Доктор на науките”.

4) Хонорувани.

5) Разни.

6) Избор за заемане на академичната длъжност „Главен асистент”.

 

РЕШЕНИЕ 2: ДС прие следната промяна на датите за Държавни изпити за Есенната сесия на учебната 2016/2017 година, тъй като регистарът на МОН е изтеглен по-рано с 1 месец (до 10 октомври):  

  • за спец. СТД – вместо 29.09.2017 г., датата да бъде 24.09.2017 г.;
  • за бакалавърските специалности – вместо 07.10.2017 г., датата да бъде 30.09.2017 г.;
  • за магистърските специалности – вместо 08.10.2017 г., датата да бъде 01.10.2017 г.

РЕШЕНИЕ 3: ДС прие предложението: доц. д-р Боян Георгиев Златанов да бъде член-представител от Факултет по математика и информатика на Комисията по етика.

РЕШЕНИЕ 4: ДС прие: доц. д-р Анна Атанасова Малинова да е ръководител на най-големия проект на ФМИ  по „Научни изследвания“ към НПД на ПУ.

РЕШЕНИЕ 5: ДС прие: връчването на дипломата за „Доктор хонорис кауза“ на ПУ „Паисий Хилендарски“ на проф.  Рави Агарвал е на 15.03.2017 г. (сряда) от 16:00 ч. в 6. ауд. - Ректорат на ПУ, а от 17 ч. ще има коктейл в бар „F 10“ в двора на Ректората.  Поканват се всички преподаватели. 

РЕШЕНИЕ 6: ДС прие предложението: отговорник за организацията на Промоцията да е доц. Иван Шотлеков. Промоцията за тържественото връчване на дипломите във ФМИ на Випуск 2016 г. ще е на 25.03.2017 г. (събота) от 15:00 ч. в Спортна зала на ПУ. Неофициалната част ще бъде във Виенския павилион на Пловдивски панаир от 18:30 ч.

РЕШЕНИЕ 7: ДС прие: следващото заседание на ДС да е на 01.03.2017 г. (сряда) от 12:00 ч.  

 


ПРОФ. Д-Р АНТОН ИЛИЕВ

Декан на Факултет по математика и информатика

 

Надя Милева

Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ