Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2017 година Протокол № 25 / 18.01.2017    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 25 / 18.01.2017

ПРОТОКОЛ № 25/ 18.01.2017

От Декански съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Днес, 18 януари 2017 г. (сряда) от 12:00 ч. се проведе Декански съвет на ФМИ.

Присъствуват: проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Анна Малинова, доц. д-р Боян Златанов, доц. д-р Ангел Голев и Тодор Чаушев, ръководител звено УКЗ.

Отсъстват: доц. д-р Ива Шотлеков.

 ДНЕВЕН РЕД:
 1. Уточняване дневния ред на ФС.
 2. Разни.


РЕШЕНИЕ 1: ДС прие следния дневен ред на ФС на ФМИ, който ще се проведе на 25.01.2017 г.:
1) Учебни.
2) Докторанти.
3) Хонорувани.
4) Разни.

 
РЕШЕНИЕ 2: ДС прие предложения списък на следните курсове за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, както и съответната учебна документация за тях, съгласно наредба № 12 на МОН от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.


РЕШЕНИЕ 3: ДС прие предложението: в срок до 12:00 ч. на 24.01.2017 г. (вторник) ръководителите на катедри да изпратят в Деканата предложенията за избираеми дисциплини за Пролетния триместър (редовно и задочно обучение).


РЕШЕНИЕ 4: ДС прие: следващото заседание на ДС да е на 25.01.2017 г. (сряда) от 12:00 ч.  

 

 ПРОФ. Д-Р АНТОН ИЛИЕВ
Декан на Факултет по математика и информатика

Надя Милева
Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ