Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Дисциплини в учебните планове на специалностите Учител по математика (квалификация) учебен план Аудио-визуални и информационни технологии на обучението    English
Факултет по математика и информатика - Аудио-визуални и информационни технологии на обучението
Специалност
Форма на оценяване
Дисциплината
се води
Математика и информатика
(бакалавър) редовно обучение
изпит
 
Анотация
Основна дейност, свързана с обучението на учители, е култивирането на изследователски дух в обучението по математика, природни и хуманитарни науки. То обхваща различни стратегии и подходи, основани на следните принципи:
 • учениците са в състояние да упражняват контрол въху това, което научават;
 • знанието е богато и има много измерения, не е необходимо да се следват строго определени пътища към познанието;
 • обучаемите са индивиди със своя специфика, интереси и потенциал;
 • в подходящо проектирана среда ученето може да става винаги по лесен и естествен начин, както се учи родния език.

За осъществяване на тези принципи от значение са два фактора:

 • конструктивизмът - строеж на нови знания чрез интерпретация на собствения си опит.
 • навлизане на компютрите в учебния процес.

В компютъра Сиймър Пейпърт (автор на езика и образователната философия Лого) вижда средата, чрез която математиката може да се усвои от всеки, стига да се говори на подходящ математически език.

Курсът съдържа обучение по програмиране на езика Лого и работа с "Геомландия"-компютърна среда, реализираща Евклидовата геометрия, разработена от колектив с ръководител доц. д-р Божидар Сендов от Факултета по Математика и Информатика при СУ "Климент Охридски".
 
Съдържание
I. Език за програмиране Лого
 1. Костенуркова графика. Движение на костенурката. Управление на костенурката и графичния екран. Използване на цветове и управление на молива. Координатна графика.
 2. Работно пространство. Дефиниране и редактиране на процедури и променливи. Преглед на съдържанието на работното пространство - получаване на информация, внасяне на информация, отпечатване на информация от работното пространство. Управление на работното пространство.
 3. Вградени процедури за работа със стойностите (думи и списъци) в Лого- конструктори, селектори, модификатори. Аритметика в Лого. Дефиниране на процедури-операции. Рекурсия.
 4. Структури за контрол. Вградени процедури за разклонение, за повторение, за прекратяване и проследяване изпълнението на процедури, за изпълнение на други процедури.

II. Система Геомландия

 1. Обекти - текстови и геометрични. Характеристики на изображението и връзките между обектите. Конструктори, селектори, модификатори за геометричните обекти: точка, отсечка, права, лъч, вектор, окръжност, множество. Структури за управление на изпълнението. Процедури за управление на прозорците.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ