Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Приложна математика и моделиране Протоколи от КС 2016 Протокол № 99/06.12.2016    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 99/06.12.2016

ПРОТОКОЛ № 99/06.12.2016
от катедрен съвет при катедра ПММ 

Присъстващи: доц. д-р Дойчин Бояджиев, проф. д.н. Снежана Гочева-Илиева, проф. д.н. Снежана Христова, доц. д-р Веска Нончева, доц. д-р Христина Кулина, гл. ас. д-р Петър Копанов, гл. ас. д-р Павлина Атанасова, гл. ас. д-р Десислава Войникова, гл. ас. д-р Атанас Иванов

Отсъстващи: няма

Дневен ред:

  1. Отчет за изминалия триместър и избор на комисии за изпитната сесия
  2. Предложение за присъждане на почетното звание "доктор хонорис кауза" на проф. Рави Агарвал
  3. Разни 

По точка 1: Катедра ПММ определи комисиите за провеждане на изпитната сесия за Б триместър.

По точка 2: Доц. Д. Бояджиев предложи да се гласува присъждане на почетното звание "доктор хонорис кауза" на проф. Рави Агарвал.
Направеното предложение бе подложено на гласуване.
Катедра ПММ прие предложението единодушно.

По точка 3: Катедра ПММ прие конспект и състав на комисия за изпит за докторски минимум на Мария Добрева Добрева – докторант (задочна форма на обучение) към катедра „Приложна математика и моделиране”. Членове на комисията са доц. д-р Боян Златанов, доц. д-р Дойчин Бояджиев и доц. д-р Веска Нончева.

 

 

06.12.2016 г.                                               Научен секретар: ……………………........................

                                                                                                            /гл. ас. д-р Д. Войникова/

 

                                       Ръководител катедра ПММ: ……………………........................

                                                                                                            /доц. д-р Д. Бояджиев/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ