Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Оптимално управление    English
Факултет по математика и информатика - Оптимално управление
 Лектори доц. д-р Георги Костадинов
Анотация
Дава се постановка на задачата за оптимално управление. Излагасе необходимият математически апарат: допустими множества от ограничения, изпъкнали функции и техните свойства, функция на Лагранж. Разглеждат се линейни производствено-икономически модели, задачи от линейното и квадратично програмиране. От нелинейното програмиране се изучават: метод на наказателните функции, градиентен метод.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ