Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Приложна математика и моделиране Протоколи от КС 2016 Протокол № 96/04.07.2016    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 96/04.07.2016

ПРОТОКОЛ № 96/04.07.2016
от катедрен съвет при катедра ПММ

Присъстващи: доц. д-р Дойчин Бояджиев, проф. д.м.н. Снежана Гочева-Илиева, проф. д.м.н. Снежана Христова-Краева, доц. д-р Веска Нончева, гл. ас. д-р Петър Копанов, доц. д-р Христина Кулина, гл. ас. д-р Павлина Атанасова, гл. ас. д-р Десислава Войникова, ас. д-р Атанас Иванов
Отсъстващи: гл. ас. Иван Русинов – по болест

Дневен ред:

  1. Обсъждане на молбата на докторант Василка Димова Събева
  2. Разни 

По точка 1: Доц. Д. Бояджиев предложи да се гласува приемане на молбата на докторант Василка Димова Събева (редовна форма на обучение) за прекъсване на докторантурата за една година по здравословни проблеми в семейството ѝ. Научният ръководител доц. д-р Веска Нончева е съгласна с прекъсването на докторанта.
Направеното предложение бе подложено на гласуване по интернет.
Катедра ПММ прие молбата единодушно.

По точка 2: няма

 

 04.07.2016 г.                                     

Научен секретар: ……………………........................
/гл. ас. д-р Д. Войникова/

Ръководител катедра ПММ: ……………………........................
/доц. д-р Д. Бояджиев/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ