Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Дисциплини в учебните планове на специалностите Обучение по информатика и информационни технологии в училище (магистър) 1 г.    English
Факултет по математика и информатика - Обучение по информатика и информационни технологии в училище (магистър) 1 г.

Професионална квалификация:
Учител по информатика и информационни технологии

Форма и продължителност на обучението:
Редовна, 1 година.

Изисквания за прием:
Бакалавърска степен по Математика и информатика или допълнителна квалификация Учител по информатика.

Анотация на магистърската програма:
Програмата има за задача да задълбочи, профилира и специализира знанията и уменията на обучаемите за преподаване на дисциплините Информатика и Информационни технологии в средното училище на високо професионално равнище, съгласно изискванията на МОН, посочени в образователните стандарти на средното училище. Това включва усвояване на знания, умения, инструменти, техники и методология за успешно преподаване на задължителна и профилирана подготовка по информатика и информационни технологии. В учебната програма са застъпени и избираеми дисциплини, които дават възможност на студентите сами да определят своята тясна специализация. Обучението завършва с държавен изпит или защита на дипломна работа, която дава възможност за самостоятелно решаване на актуален проблем с практическа насоченост.

Реализация:
Завършилите специалността са подготвени не само да преподават на високо професионално равнище информатика и информационни технологии, но и да прилагат информационни технологии в различни области на човешката дейност – в банки и застрахователни дружества, в икономиката и търговията, в научно-изследователски групи.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ