Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Организация и управление на централизирани производства    English
Факултет по математика и информатика - Организация и управление на централизирани производства
 Лектори  доц. Илиана Милкова-Томова (УХТ-Пловдив)
Анотация
Целта на курса е да бъдат придобити знания относно организацията и управлението на предприятия за централизирано производство, например за кулинарна продукция. Тези видо­ве производства дават възможност за подбор на голямо количество асортименти, вкусово раз­нообразие и удовлетвореност на потребителя, качество, здравословен начин на живот на най-изгодни цени. Курсът обосновава необходимостта от създаване на предприятия за центра­лизи­рано кулинарно производство, като дава знания относно възможностите за организиране и управление на съвременни видове централизирани производства. Дефинират се същност и видове централизирани производства, разработва се подходяща производствена програма, като се организира доставка на необходимите суровини, преработка, разфасовка, съхранение и реализация на централизирано произведена продукция.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ