Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Професионална обработка на цифрови изображения за печат, уеб и мобилни приложения    English
Факултет по математика и информатика - Професионална обработка на цифрови изображения за печат, уеб и мобилни приложения

 Лектори  доц. д-р Ангел Голев, ас. д-р Мая Стоева
Анотация
Курсът има за цел да запознае студентите с професионалните методи и средства за създаването, обработката и подготовката на цифрови изображения за нуждите на печатната индустрия, уеб сайтовете, уеб и мобилните приложения. По време на курса студентите придобиват теоретични и практически познания за цветова корекция, преоцветяване, преоразмеряване на снимки, както и за подготовката на цялостния графичен материал от един дизайн за различни видове приложения. маза операциите с вектори (ротация, преоразмеряване, трансформация, обединяване на фигури и други). На упражненията се усвояват умения за работа с най-популярните системи за обработка на изображения.
Съдържание
  1. Въведение в тематиката на курса и запознаване с работната среда на Adobe Photoshop средствата, с които програмата разполага за цветова обработка. Работа с History. Запознаване с различните цветови пространства (LAB, CMYK, RGB, Grayscale, Black &White, Index colors) и цветовите профили.
  2. Видове маски и селекции (Paths, Lasso tool, Marquee Tool, Magic wand tool, Quick selection tool, Quick mask, Select Menu). Изрязване на снимката и определяне на геометрията на обектите в нея.
  3. Изрязване на сложни обекти като коса, човешки фигури, животни и други с Refine edges, софт маски и други средства. Добавяне, премахвате на персонажи от фотографии и създаване на реалистични колажи.
  4. Представяне на Adobe Bridge и работа с него. Запознаване с интерфейса и функциите на Bridge. Как да използваме Favorites, Collections и Mini Bridge.
  5. Техниките за бърза цветова обработка във Photoshop. Обработка на фотографиите с Camera Raw. Конвертиране на .raw в .jpg и други файлови формати според нуждите ни.
  6. Определяне и управление на цветовия баланс на изображението чрез криви (Curves). Запознаване с логиката и ефективното прилагане на основните инструменти за цветова корекция - image adjustments, adjustment layers, fade(blending), move tool, healing brush tool, patch tool, pattern,  текстуриране), burn tool, dodge tool, soft hair mask, liquify, vanishing points.
  7. Осъществяване на селективен корекция без използването на маски. Преоцветяване на изображения.
  8. Подготовка на висококачествени изображения за печат, уеб и мобилни приложения в различни файлови формати.
  9. Извличане на графичните материали от готов графичен дизайн и подготовката им за печат, уеб и мобилни приложения, видео и презентации.
  10.  Автоматизиране на повтарящи се действия във Photoshop с Actions. Създаване на Batch и Droplet.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ