Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Дисциплини в учебните планове на специалностите Бизнес информатика с английски език (магистър) 1 г.    English
Факултет по математика и информатика - Бизнес информатика с английски език (магистър) 1 г.

Професионална квалификация:
Информатик

Форма и продължителност на обучението:
Редовна, 1 година.

Изисквания за прием:
Бакалавърска степен по специалности от професионалните направления Информатика и компютърни науки, Математика, както и от специалности Математика и информатика и Биоинформатика.

Анотация на магистърската програма:
Програмата има за задача да задълбочи, профилира и специализира знанията и уменията на обучаемите в областта на приложението на информационните технологии в бизнеса. Това включва запознаване със спецификата на икономическите приложения на информатиката и информационните технологии, изискванията на Европейския съюз към подобен род дейност, както и усвояване на спецификата на английския език в подобна област. В учебната програма са застъпени и избираеми дисциплини, които дават възможност на студентите сами да определят своята тясна специализация. Обучението завършва с държавен изпит или защита на дипломна работа, която дава възможност за самостоятелно решаване на актуален проблем с практическа насоченост.

Реализация:
Завършилите специалността са подготвени да прилагат новите софтуерни технологии в различни области на човешката дейност – в банки и застрахователни дружества, в икономиката и търговията и други, в условията на интегриране на България със страните от ЕС.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ