Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2015 година протокол № 75 / 11.11.2015    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 75 / 11.11.2015

 

ПРОТОКОЛ № 75 / 11.11.2015

 

От Декански съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ 

 

        Днес, 11.11.2015 г. (сряда) от 11:00 ч. се проведе Декански съвет на ФМИ.

       Присъстват: проф. д-р Асен Рахнев, проф. д-р Коста Гъров, проф. д-р Антон Илиев, проф. д-р Манчо Манев, доц. д-р Анна Малинова и Тодор Чаушев, рък. звено УКЗ.

 

       ДНЕВЕН РЕД:

       1.  Обсъждане дневния ред на ФС.
       2.
 Разни.

 

       РЕШЕНИЕ 1: ДС прие следния дневен ред за ФС на ФМИ на 18.11.2015 г.

       1)  Учебни.
       2)  Докторанти.
       3)  Подготовка за избори във ФМИ.
       4)  Отчети на Факултетни комисии.
       5)  Хонорувани.
       6)  Разни.
       7)  Избор за заемане на академичната длъжност „доцент“.

 

       РЕШЕНИЕ 2: ДС прие следните номинации от комисията по предложения:

  • Председател на ОС на ФМИ – проф. д-р Коста Андреев Гъров;
  • Зам.-председател на ОС на ФМИ – проф. д-р Манчо Христов Манев;
  • Декан – проф. д-р Антон Илиев Илиев;
  • Нехабилитирани членове на ФС на ФМИ – гл. ас. д-р Елена Христова Тодорова, гл. ас. д-р Емил Николов Хаджиколев, гл. ас. д-р Иван Марков Димитров, гл. ас. д-р Никола Велизариев Вълчанов, гл. ас. д-р Петър Иванов Копанов;
  • Докторанти, членове на ФС на ФМИ – Василка Димова Събева и Ива Георгиева Пъхлева;
  • Студент, член на ФС на ФМИ – Васил Костадинов Костадинов, Председател на Студентския съвет на ФМИ, 4 курс, БИТ, редовно обучение.

       РЕШЕНИЕ 3: ФС прие: следващото заседание на ДС да е но 18.11.2015 г. от 12:00 ч.

 

ПРОФ. Д-Р АСЕН РАХНЕВ
Декан на Факултет по математика и информатика

 

НАДЯ МИЛЕВА
Протоколчик           

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ