Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Изпитни сесии Ликвидационни сесии Математика 2014/2015    English
Факултет по математика и информатика - Математика 2014/2015

  Последна актуализация: 01.07.2015 г.

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2015 г.

за специалност „МАТЕМАТИКА“

Учебна дисциплина
Дата
Час
Зала
I курс

Програмиране (гл.ас.д-р Николай Касъклиев)

04.09.2015

13:00

531 к.з.

Аналитична геометрия ( гл. ас. д-р Ива Докузова)

09.09.2015

9:00

2 аула

Линейна алгебра (доц. д-р Кирил Коликов)

11.09.2015

9:00

231 с.з.

ООП (доц. д-р Елена Сомова)

05.09.2015

9:00

546 к.з.

Математически анализ 1 (проф.Петко Пройнов)

08.09.2015

9:00

231 с.з.

Математически анализ 2 (проф.Петко Пройнов)

08.09.2015

9:00

231 с.з.

Операционни системи (доц. д-р Елена Сомова, гл. ас. Н. Касъклиев)

04.09.2015

13:00

531 к.з.

II курс

Дискретна математика (проф. д-р Степан Костадинов)

04.09.2015

9:00

2 аула

Математически анализ 3 (доц. д-р Боян Златанов)

18.09.2015

9:00

435 с.з.

Информационни технологии (проф. Георги Тотков)

03.09.2015

9:00

2 аула

Алгебра 1 (доц. д-р Кирил Коликов)

11.09.2015

9:00

231 с.з.

Математически анализ 4 (доц. д-р Боян Златанов)

18.09.2015

9:00

435 с.з.

ОДУ (проф.Петко Пройнов)

08.09.2015

9:00

231 с.з.

Теория на вероятностите (проф. Сн. Христова)

7.09.2015

09:00

536 к.з .

III курс

Диференциална геометрия (проф. д-р Манчо Манев)

09.09.2015

9:00

2 аула

Алгебра 2 (доц. д-р Кирил Коликов)

11.09.2015

9:00

231 с.з.

Комплексен анализ (доц. д-р Неделчо Милев)

15.09.2015

13:00

435 с.з.

Частни диференциални уравнения (доц. д-р Неделчо Милев)

15.09.2015

13:00

435 с.з.

Бази от данни (доц. д-р Елена Сомова, гл.ас. С Хаджиколева)

02.09.2015

9:00

547 к.з.

Числени методи (доц. д-р Люба Попова)

15.09.2015

9:00

446 к.з.

IV курс

Математическо оптимиране (доц. д-р Дойчин Бояджиев)

15.09.2015

9:00

446 к.з.

Синтетична геометрия  (гл. ас. д-р Ива Докузова)

09.09.2015

9:00

2 аула

Теория на игрите (проф. дмн Снежана Христова)

7.09.2015

09:00

536 к.з .

Теория на числата (доц. д-р Кирил Коликов)

11.09.2015

9:00

231 с.з.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ