Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2014 година протокол № 55 / 05.11.2014    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 55 / 05.11.2014

ПРОТОКОЛ № 55 / 05.11.2014

От Декански съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Днес, 05.11.2014 г. (сряда) от 12:00 ч. се проведе Декански съвет на ФМИ.
Присъстват: проф. д-р Асен Рахнев, доц. д-р Христо Крушков, проф. д-р Манчо Манев, проф. д-р Коста Гъров, проф. д-р Антон Илиев и Тодор Чаушев, рък. звено УКЗ.

ДНЕВЕН РЕД:

  •  Обсъждане семинара на ФМИ – организация и отговорности.
  •  Разни.

РЕШЕНИЕ 1: ДС прие: от 25.11.2014 г. до 27.11.2014 г. ще се проведе семинар на ФМИ в хотел „Аугукта“, гр. Хисар. На 25.11.2014 г. от 16:00 ч. ще се проведе ОС на ФМИ.

РЕШЕНИЕ 2: ДС прие следното предложение до ФС: във връзка с настъпили промени в състава на ФС на ФМИ (пенсиониране, отчисляване на докторант, израстване и др.) се предлагат следните членове за попълване състава на ФС на ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски“:

  1. Гл. ас. д-р Кремена Василева Стефанова;
  2. Ива Георгиева Пъхлева – редовен докторант;
  3. Васил Костадинов Костадинов – Председател на Студентски съвет на ФМИ.

РЕШЕНИЕ 3: ДС прие: във връзка с попълване на регистъра на МОН, ръководителите на катедри да проверят кои преподаватели (включително и хонорувани) от поверената им катедра не са попълнили регистъра.
 

РЕШЕНИЕ 4: ДС прие: следващото заседание на Деканския съвет да е на 12.11.2014 г. (сряда) от 12:00 ч.

 

ПРОФ. Д-Р АСЕН РАХНЕВ
Декан на ФМИ

Надя Милева
Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ