Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Математически текстообработващи програми    English
Факултет по математика и информатика - Математически текстообработващи програми
 Лектори  доц. д-р Ангел Голев, гл. ас. д-р Кремена Стефанова
Анотация
Курсът запознава студентите с писането и оформянето на математически
документи с помощта на макропакетите LaTeX  и AMS-TeX. Разглеждат се и други средства 
за писане на формули.TeX позволява да се автоматизират много задачи, свързани с 
оформянето на статии и сложни математични текстове, включващи номерация на 
разделите, формулите, цитатите, поместването на фигурите и таблиците в страницата, 
въвеждането на библиография и др. Успешното усвояване на съдържанието на курса 
гарантира отлично оформяне на дипломните работи на студентите.
Съдържание
1. Въведение. Инсталиране и използване на продукта MiKTeX. Макропакет LaTeX. Писане на 
прост текст. (4 часа)
2. Ключови думи. Основни правила за писане и форматиране на текст. Шрифтове. (4 часа)
3. Основни правила за писане на формули. (4 часа)
4. Комбиниране и подравняване на формули. (4 часа)
5. Цялостно оформяне на документ: заглавна страница, съдържание, литература и др. (4 часа)
6. Изработване на таблици и диаграми. Графика и включване на графични файлове. (4 часа)
7. Макропакет AMS-TеX. Разлики с LаTеX. (4 часа)
8. Средства за писане на формули в Microsoft Word, Open Office и др. (4 часа)
9. Писане на формули в Интернет: MathML. (6 часа)

Литература:
1. Lamport, Leslie, LATEX : A Document Preparation System, 2nd  Edition, Addison-Wesley 
Publishing Company, 1994.
2. Tobias Oetiker, Hubert Partl, Irene Hyna and Elisabeth Schlegl, The Not So Short Introduction to 
LaTEX 2ε, Version 5.01, 2011.
3. http://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX, 2012.
4. Стефка Караколева, Въведение в издателската система LaTEX 2ε, Русенски Университет 
„Ангел Кънчев”, Русе, 2005
5. Електронни материали: ръководства и самоучители за TeX, LaTeX и AMS-TeX

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ