Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Магистърски програми Учебни разписания ПМ (1 г.) – зимен триместър    English
Факултет по математика и информатика - ПМ (1 г.) – зимен триместър

Последна актуализация: 06.01.2015 г.

ПУ „Паисий Хилендарски“

Факултет по математика и информатика

РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ 2014/2015 година

ПРИЛОЖНА МАТЕМАТИКА

 (магистри, 1 г.)

ЗИМЕН ТРИМЕСТЪР

За записване в избираемите дисциплини последвайте този линк.

Дата, час

Дисциплина

Вид

Зала

10.01. (събота), 11:00-18:00

Избираема дисциплина 1:
Архитектури и системи, ориентирани към услуги
Предсказващи статистически техники и софтуер
Визуализация на данни
Методи за управление на логистични системи

лекции

 

546 к.з.
535 к.з.
446 к.з.
536 к.з.

11.01. (неделя), 9:00-15:15

Избираема дисциплина 1:
Архитектури и системи, ориентирани към услуги
Предсказващи статистически техники и софтуер
Визуализация на данни
Методи за управление на логистични системи

лекции

 

546 к.з.
535 к.з.
446 к.з.
536 к.з.

17.01. (събота), 12:00-17:45

Избираема дисциплина 1:
Архитектури и системи, ориентирани към услуги
Предсказващи статистически техники и софтуер
Визуализация на данни
Методи за управление на логистични системи

лекции

 

546 к.з.
535 к.з.
446 к.з.
536 к.з.

18.01. (неделя), 9:00-16:00

Избираема дисциплина 1:
Архитектури и системи, ориентирани към услуги
Предсказващи статистически техники и софтуер
Визуализация на данни
Методи за управление на логистични системи

лекции

 

546 к.з.
535 к.з.
446 к.з.
536 к.з.

24.01. (събота), 9:00-16:00

Избираема дисциплина 2:
Семантичен уеб
Програмиране за Oracle база данни с PL/SQL
Изкуството на стратегията чрез теория на игрите
Анализ на икономически модели

лекции

 

422 ауд.
535 к.з.
446 к.з.
536 к.з.

25.01. (неделя), 9:00-15:15

Избираема дисциплина 2:
Семантичен уеб
Програмиране за Oracle база данни с PL/SQL
Изкуството на стратегията чрез теория на игрите
Анализ на икономически модели

лекции

 

422 ауд.
535 к.з.
446 к.з.
536 к.з.

31.01. (събота), 9:00-16:00

Избираема дисциплина 2:
Семантичен уеб
Програмиране за Oracle база данни с PL/SQL
Изкуството на стратегията чрез теория на игрите
Анализ на икономически модели

лекции

 

422 ауд.
535 к.з.
446 к.з.
536 к.з.

01.02. (неделя), 9:00-15:15

Избираема дисциплина 2:
Семантичен уеб
Програмиране за Oracle база данни с PL/SQL
Изкуството на стратегията чрез теория на игрите
Анализ на икономически модели

лекции

 

422 ауд.
535 к.з.
446 к.з.
536 к.з.

07.02. (събота), 9:00-16:45

Математически модели в бизнеса и науката
проф. д.м.н. Снежана Христова

лекции

541 к.з.

08.02. (неделя), 9:00-16:45

Математически модели в бизнеса и науката
проф. д.м.н. Снежана Христова

лекции

541 к.з.

14.02. (събота), 9:00-15:45

Математически модели в бизнеса и науката
проф. д.м.н. Снежана Христова

упражнения

541 к.з.

15.02. (неделя), 9:00-16:45

Математически модели в бизнеса и науката
проф. д.м.н. Снежана Христова

лекции

541 к.з.

21.02. (събота), 9:00-15:45

Математически модели в бизнеса и науката
проф. д.м.н. Снежана Христова

упражнения

541 к.з.

22.02. (неделя), 9:00-11:30

Математически модели в бизнеса и науката
проф. д.м.н. Снежана Христова

лекции

541 к.з.

22.02. (неделя), 11:30-15:00

Математически модели в бизнеса и науката
проф. д.м.н. Снежана Христова

упражнения

541 к.з.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ