Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Въведение в разработката на игри с UDK (Unreal 3 Game Engine)    English
Факултет по математика и информатика - Въведение в разработката на игри с UDK (Unreal 3 Game Engine)
 Лектори доц. д-р Христо Крушков, хон. ас. Стефан Ставрев
Анотация
 Целите на курса е студентите да придобият основни познания в разработката на компютърни игри. За целите на курса ще бъден използван изключително UDK гейм енджина, но ще бъдат спомента и други водищи енджини в индустрията.  Изучават се: основни понятия в UDK, запознаване със сцената, Level Design – дизайн на нива, работа с текстури, изработка и импортиране на 3Д модели (мешове), Виртуално (блоково) програмиране с KISMET, изработка на елементарни анимации с помощта на Matinee, Изработка на менюта за игрите, Работа с модели на играчите, Пакетиране и разпространение на играта. Портиране към различни платформи и игрови конзоли – PS3/PS4, XBox, Ios, Android, PC. Изискванията към желаещите да се запишат на тази избираема дисциплина са: основни познания по програмиране, математически и аналитични умения – понятие за матрица, вектор, координатна система. 
Съдържание
  1. Какво е компютърна игра. Подходи в разработката на компютърни игри. Игрови енджини. Въведение в UDK. Запознаване със средата на разработка, изгледи, контрол на камерата.
  2. Изработка на прости нива. Изработка на обекти. Добавяне на физика и колизии. Статични мешове – създаване и импортиране. Работа с пакети. Импортиране и експортиране на пакети и нива.
  3. Създаване материали, текстури и шейдъри. Material Editor в UDK. Особености при процеса на работа с материали. 
  4. Осветление и рендиране на сцената. Глобално осветяване, Lightmass,сянки. Глобални и локални светлини.
  5. Програмиране на събития с KISMET. Разработка на игрова логика.
  6. Обеми в UDK. Създаване на водни повърхности. Създаване на терен. Създаване на плат (cloth) и физичната му симулация.
  7. Разработка на менюта и HUDs (Heads-Up Displays).
  8. Разработка на анимации и видеа. Работа с Matinee в UDK.
  9. Противници и Изкувствен Интелект. Симулация на тълпи. Пакетиране на играта и дистрибуция.
  10.  Представяне и защита на проекта. Крайна оценка.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ