Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Преподаване на системи уравнения в училище    English
Факултет по математика и информатика - Преподаване на системи уравнения в училище
 Лектори доц. д-р Румяна Маврова
Анотация
Целта на избираемата дисциплина е да усъвършенства уменията на студентите за решаване на различни видове системи, включително и параметрични. Запознаване с някои групи системни уравнения, които не са застъпени в Училищния курс по математика. Обръща се внимание на тяхното приложение при други теми в алгебрата и геометричното тълкуване на някои системи. 
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ