Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Дисциплини в учебните планове на специалностите Математика (бакалавър) Учебен план Математически анализ 4    English
Факултет по математика и информатика - Математически анализ 4
Специалност
Форма на оценяване
Дисциплината
се води
Математика (бакалавър) редовно обучение
изпит
 
Анотация
Дисциплината включва: кратни интеграли, пресмятане на двойни и тройни интеграли, криволинейни интеграли, Формула на Грийн, тригонометрични редове на Фурие, разлагане на функции в тригонометрични редове, диференциране на интеграли зависещи от параметър.
 
Съдържание
  1. Кратни интеграли. Мярка на Жордан и интеграл на Риман в n-мерно евклидово пространство. Свойства на кратните интеграли. Пресмятане на кратни интеграли чрез свеждане до повторни. Смяна на променливите в кратните интеграли. Смяна на променливите в двойните интеграли чрез преминаване в полярни координати. Смяна на променливите в тройните интеграли чрез преминаване в цилиндрични и сферични координати.
  2. Криволинейни интеграли. Криволинейни интеграли в n-мерно евклидово пространство. Пресмятане на криволинейни интеграли чрез свеждане до едномерни интеграли. Формула на Грийн. Независимост на криволинейния интеграл от пътя на интегриране.
  3. Тригонометрични редове на Фурие. Тригонометричен ред на Фурие. Признак за сходимост на тригонометричния ред на Фурие. Разлагане на функции в тригонометрични редове.
  4. Интеграли, зависещи от параметър. Диференциране на собствени интеграли, зависещи от параметър.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ