Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Дисциплини в учебните планове на специалностите Математика (бакалавър)    English
Факултет по математика и информатика - Математика (бакалавър)

Специалността е университетска с редовна форма на обучение (4 години) за образователно-квалификационната степен бакалавър (с професионална квалификация математик).

В учебния план са застъпени основите на изучаване на дисциплини по алгебра, геометрия, математически анализ, математическо моделиране, информатика. Близо една трета от дисциплините в учебния план са избираеми, което дава възможност студентите да се подготвят по-задълбочено в избрана от тях математическа област, както и да прослушат специализирани курсове в областта на информатиката, икономиката, бизнеса, правото, психологията, философията, езиковото обучение и други.

Завършилите специалността са подготвени да прилагат знанията си в различни области на човешката дейност, а след завършване и на магистърска степен те имат възможност за реализация като преподаватели и научни работници във висши училища и научни институции.

По време на следването си студентите имат възможност да запишат и втора специалност в същия или друг факултет на Университета, в зависимост от личните си интереси.

След завършване на тази специалност, студентите могат да продължат обучението си за образователно-квалификационната степен магистър по обявени магистърски програми в същия факултет, както и в някои от другите факултети на Университета или друго висше училище.

За студентите от Факултета е осигурен свободен достъп до Интернет и ползване на факултетния сървър (http://www.fmi.pu.acad.bg) за създаване на личен e-mail адрес и публикуване на собствена web-страница.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ