Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Обучение по математика, информатика и информационни технологии Протоколи от КС 2013 Протокол № 14 / 23.05.2013 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 14 / 23.05.2013 г.

Протокол №14 - 2012/2013

от катедрен съвет на катедра
„Обучение по математика, информатика и информационни технологии”,
 Пловдивски университет „П. Хилендарски”, 23.05.2013 г.

 Днес, 23.05.2013 г., се проведе катедрен съвет на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии” към Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски“.

Присъстващи: доц. д-р Коста Гъров, проф. д.п.н. Васил Милушев, доц. д-р Георги Николов, доц. д-р Пенка Рангелова, гл. ас. д-р Добринка Милушева-Бойкина, гл. ас. д-р Иван Шотлеков, гл. ас. д-р Стефка Анева, гл. ас. Ваня Иванова и докторант Нина Иванова.

Отсъстващи: ас. Кирина Бойкова.

Дневен ред:

  1. Оформяне протоколите за дъжавен практически изпит.
  2. Докторанти. 
  3. Разпределение на учебните часове за 2013/2014 г.
  4. Одобряване на нови учебни програми.
  5. Разни.

 РЕШЕНИЯ:

  1. След кратко обсъждане катедреният съвет съгласува и оформи окончателните оценки от преддипломната педагогическа практика и държавния практически изпит на студентите от ІV курс, специалност „Математика и информатика“ и „Физика и математика“.
  2. Катедреният съвет прие новите учебни програми за дисциплините „Методи за решаване на математически задачи“ за специалност „Математика и информатика“ и „Английски език“ за специалност „Софтуерни технологии и дизайн“.
  3. В срок до 04.06.2013 г. трябва да бъдат изпратени в Деканата разпределението на учебните часове за 2013/2014 г. и съответните учебни програми на новите учебни дисциплини, за които отговаря катедрата.

 

23.05.2013 г.                                                                                                Протоколчик:  ....................................................
гр. Пловдив                                                                                                                                       /гл. ас. С. Анева/

                                                                                                                         Ръководител катедра:  ....................................
                                                                                                                                                                     /доц. д-р К. Гъров /

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ