Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Дисциплини в учебните планове на специалностите Математика и информатика (бакалавър) Учебен план Математически анализ 2    English
Факултет по математика и информатика - Математически анализ 2
Специалност
Форма на оценяване
Дисциплината
се води
Математика и информатика (бакалавър) редовно обучение
изпит
 
Анотация
Дисциплината съдържа: неопределен интеграл, определен интеграл на Риман, класове интегрируеми функции, формула на Лайбниц-Нютон, методи за интегриране при определените и неопределените интеграли, несобствени интеграли, геометрични приложения на определения интеграл.
 
Съдържание
  1. Неопределен интеграл. Примитивна функция. Неопределен интеграл. Основни методи за интегриране. Класове от функции, интегрируеми в елементарни функции.
  2. Определен интеграл на Риман. Определен интеграл на функция. Суми на Дарбу и техните свойства. Необходими и достатъчни условия за интегрируемост на функция. Класове интегрируеми функции. Свойства на определения интеграл. Оценки за интегралите.
  3. Пресмятане на определени интеграли. Интегралът като функция на горната си граница. Формула на Лайбниц-Нютон. Методи за пресмятане на определени интеграли.
  4. Несобствени интеграли. Несобствени интеграли от първи и втори род. Свойства на несобствените интеграли.
  5. Геометрични приложения на определения интеграл. Дължина на равнинна крива. Лице на равнинна фигура.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ