Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърни технологии Протоколи от КС 2013 Протокол № 11 от 17.04.2013г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 11 от 17.04.2013г.

Протокол № 11 – 2012/2013 

от катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“,

 Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, 17.04.2013 г.

 

Днес, 17.04.2013 г., се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ към Факултета по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.

Присъстваха следните членове на катедрата: доц. д-р Евгения Ангелова, проф. д-р Асен Рахнев,  проф. д-р Николай Кюркчиев, проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Анна Малинова, доц. д‑р Ангел Голев, гл. ас. д-р Николай Павлов, гл. ас. д-р Христо Кискинов, гл. ас. д-р Кремена Стефанова, ас. Елена Тодорова, ас. Христо Тошков.

Отсъстващи: гл. ас. д-р Никола Вълчанов – отпуск.

Дневен ред:

  1. Докторанти.
  2. Разни.

РЕШЕНИЯ:

  1.  Катедреният съвет, съгласно чл. 24. (5) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски”, приема мнението за работата на докторант Боряна Любомирова Игнатова през втората година от подготовката (01.04.2012 г. – 01.04.2013 г.), предоставено от научните ръководители проф. д-р Николай Кюркчиев и проф. д-р Антон Илиев.
  2. Катедреният съвет приема отчета за втората година от подготовката на докторант Боряна Любомирова Игнатова, съгласно мнението на научните ръководители.
  3. Катедреният съвет предлага докторант Боряна Любомирова Игнатова да бъде атестирана с оценка Мн. добър (5.00) за работата си през втората година от подготовката.

 


17.04.2013 г.                                                             Протоколчик:

гр. Пловдив                                                                                       /Гл. аc. д-р К. Стефанова/

                                                                                     Ръководител катедра:

                                                                                                              /Доц. д-р Е. Ангелова/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ